Trần Trung Tín
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Một chùm thơ không đề chưa lãng quên  (thơ) 
5 bài thơ của cố hoạ sĩ / thi sĩ Trần Trung Tín (1933-2008)... Trái tim tôi như cái sân bay / Chỉ vui / Khi những niềm vui cất cánh / Chân lý không bị hành hình / Cái đẹp không bị vùi chôn... [Lý Đợi giới thiệu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018