Joyce, James
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ba bài thơ của James Joyce  (thơ) 
Suốt ngày tôi nghe tiếng động của những dòng nước, / Kêu than, / Buồn như con chim biển, đang bay / Một mình về phía trước... | Vào thời khắc ấy khi vạn vật đều nghỉ ngơi, / Hỡi kẻ đang cô đơn chiêm ngưỡng những tầng trời, / Người có nghe làn gió đêm và những tiếng thở dài... | Đừng hát, cô gái dịu dàng ơi, Những bài ca buồn về tình yêu đã mất... [Bản dịch của Lê Cao Phong]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018