Nguyễn Anh Vũ
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bến chờ xe bus  (truyện / tuỳ bút) 
Đó là cái bến chờ xe bus ở gần chỗ mà bạn đang sống. Đó là lúc trời nhập nhoạng của ngày hôm qua, hôm nay hay ngày mai hoặc có thể là lúc mà bạn không bao giờ biết. Đó là một gái làng chơi làm ăn có tổ chức hay chỉ đứng vẫy khách dọc đường, chẳng rõ. Đó là một nhà sư đang tu ở đâu, chẳng rõ. Đó là một nghệ sỹ sáng tạo cái gì đó, chẳng rõ. Và từ đây xin viết gọn lại là: Gái, Sư, Nghệ cho nó giản đơn... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018