Tôn Thất Quỳnh Du
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nhớ Lê Thành Nhơn  (truyện / tuỳ bút) 
Bút ký của Tôn Thất Quỳnh Du, kỷ niệm 3 năm ngày mất của điêu khắc gia/hoạ sĩ Lê Thành Nhơn (17.11.1940 - 04.11.2002) (...)

Phan Bội Châu's Bronze bust by Lê Thành Nhơn  (nhận định mỹ thuật) 
[An article from the book entitled Lê Thành Nhơn, edited by Nguyễn Hưng Quốc, Hoàng Ngọc-Tuấn and Tôn Thất Quỳnh-Du, published by VIET Journal, Victoria, Australia, 2002.] What is striking about Lê Thành Nhơn's huge bronze portrait of Phan Bội Châu is that it's so different from the usual commemorative statues of national heroes. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018