Nguyễn Trọng Nghĩa
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Chảy  (thơ) 
tôi ngồi dựa bụi cây trên đá / giữa ngày, 30 tên mặt trời rủ nhau đi bụi / nhựa nóng chảy xuống tôi...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018