Stachura, Edward
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Cuộc đời không phải là một sân khấu | Bất cứ ở đâu... | Bài ca nhập cuộc | Với chàng em sẽ hạnh phúc hơn  (thơ) 
Đời sống không phải là một sân khấu, anh nói không ngừng và anh kể chuyện; / anh liên tục mang những chiếc mặt nạ khác nhau, đánh lừa... | Cho dù em ở đâu, / hãy bước ra trước cửa chính! / Hãy đi vào những cánh đồng / Em nghe một tiếng gọi / Chính ta gọi em đấy!... | Hãy đến đây, anh chàng, ta có đôi điều muốn nói / Hãy đến đây, tất cả, đủ hết mọi thân phận... | Em hãy hiểu điều ta muốn nói / Hãy cố hiểu rõ điều ấy / Như những lời chúc đẹp nhất, chúc ngày kỷ niệm... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

Đúng ra người phụ nữ xinh đẹp kia là ai mà giữa đêm cô quạnh này đến đây thăm tôi? | Người đối với người | Trò chơi trẻ con | Tóc  (thơ) 
Không ai biết con đường của những vì sao; / Trong chúng ta ai là kẻ được chọn?... | Người là một con sói đối với người / Người là một sợi dây đối với người / Bạn chớ để người khác nhận chìm mình / Bạn chớ để người khác siết chặt mình... | Có đứa chơi bi ve với đôi mắt / của bố mẹ đã chết... | Dòng sông chảy / giữa đôi mắt cá / như một sắc cầu vồng / hay một vết dao cắt không lành... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018