Export, Valie
tiểu sử &  tác phẩm 

Valie Export, tên thật là Waltraud Lehner, sinh năm 1940 ở Linz, một thành phố phía bắc nước Áo. Bà là một nghệ sĩ sáng tạo trong các lĩnh vực hội hoạ, điện ảnh, nhiếp ảnh, trang thiết, điêu khắc và trình diễn. Bà cũng là một nhà lý thuyết và một nhà đấu tranh cho nữ quyền. Hiện nay, Valie Export sống và làm việc ở Vienna và Cologne.

tác phẩm

Tuyên Ngôn Nghệ Thuật của Đàn Bà  (nhận định mỹ thuật) 
... nếu hiện thực là một cấu trúc mang tính xã hội và đàn ông là những kỹ sư của nó, thì chúng ta đang đối diện với một hiện thực của đàn ông. đàn bà chưa trở thành chính bản thân họ, bởi họ chưa có cơ hội để phát biểu cho đến chừng nào họ nắm được môi trường thông tri... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018