Doubek, David
tiểu sử &  tác phẩm 

David Doubek là một thi văn sĩ đang sống gần Prague, thủ đô nước Cộng Hoà Czech.

tác phẩm

Rồi vận may bất ngờ can dự  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Kulhanek đang cuốc bộ xuyên qua rặng núi. Tiếng một con kên kên kêu vọng qua những vách đá của một hẻm núi bên dưới... [Bản dịch của Hải Ngọc] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018