Nguyễn Hoài Phương
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ, hiện sống tại Đức.

tác phẩm

Chuyện lạ  (thơ) 
Trong khi mắt thiên hạ đang càng / ngày càng tồi đi thì mắt hắn / tự nhiên lại càng ngày càng sáng / ra. Hai con ruồi bay qua, thấy // rõ con nào đực, con nào cái / chăng? Chuyện nhỏ!...

Hội chợ  (thơ) 
Mấy ngày một hội chợ, mấy tuần một hội chợ, hội chợ liên tục, nhưng có khi rất lâu, có khi mấy tháng, có khi mấy năm chẳng có hội chợ, tuy nhiên chẳng phải là chẳng có hội chợ mà chẳng đến hội chợ...

Ngẫu hứng  (thơ) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018