Chi’i-Chi
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Chớm thu: nghe một con ve kêu khi đang nằm bệnh  (thơ) 
Chậm rãi tỉnh giấc trên gối, đột nhiên tôi nghe một con ve kêu — / ngay lúc ấy tôi biết tôi chưa chết, / dù những ngày vừa trôi qua đã xa xôi như kiếp trước... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018