Narayan, R. K.
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nhà bên kia  (truyện / tuỳ bút) 
Mỗi khi ông đạo nhìn ra cửa sổ là ông rùng mình. Bên kia đường là nhà của một người đàn bà không biết xấu hổ. Cứ tối tối, mấy anh đàn ông lũ lượt kéo đến gõ cửa nhà chị ta — không chỉ tối, trưa cũng có nếu nhằm vào ngày nghỉ hay lễ lạc... [Bản dịch của Võ Đình] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018