Ocampo, Silvina
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Sự sáng tạo (tự truyện)  (truyện / tuỳ bút) 
... Tác phẩm này chưa từng được ai soạn hay viết cả, ngày hôm sau tôi đã khám phá ra điều ấy. Chưa một dàn nhạc nào trình tấu nó; nó cũng chưa từng được thu âm trên bất kỳ đĩa nhạc nào, và cũng chưa từng được bất kỳ ai huýt gió. Tuy nhiên, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ngày mai tôi lại bắt gặp nó vào bất kỳ giây phút nào, tại bất kỳ nơi chốn nào... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Bản báo cáo về Thiên Đường và Địa Ngục  (truyện / tuỳ bút) 
... Nếu bạn chọn nhiều điều ở Địa Ngục hơn ở Thiên Đường, có thể bạn sẽ được gửi lên Thiên Đường; ngược lại, nếu bạn chọn nhiều điều ở Thiên Đường hơn ở Địa Ngục, bạn sẽ bị đày xuống Địa Ngục, vì lòng yêu thích những điều cao cả sẽ chứng tỏ rằng bạn chỉ là một kẻ tham dục vô độ... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018