Tây Xuyên
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Chim | Thành phố | Bài | Xe đạp  (thơ) 
Chim là những con vật cao nhất mà ta có thể trông thấy bằng mắt thường. / Thỉnh thoảng, chúng hát, chửi rủa, rơi vào thinh lặng... | Một thành phố mọc lên như thế này: đầu tiên có buôn bán; / có những người trao đổi muối, da, hạt và những đồ xa xỉ. / Người tới từ những vùng xa dựng lên dãy đầu tiên / những lán lều; rồi thêm lán lều với những con đường, nhà hầm, quảng trường... | Cốt lõi của việc sáng chế một trò chơi là sáng chế một bộ luật / và chừa chỗ cho sự ngẫu nhiên để giải trí cho người chơi... | Cơ cấu của xe đạp vận hành một cách đơn giản, nhưng không / kém bất cứ phương tiện chuyên chở tân tiến nào trong việc biểu hiện / cái đẹp của toán học và vật lý học... [Bản dịch của Lê Đình Nhất-Lang]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018