Châm Khanh
tiểu sử &  tác phẩm 

Phát thanh viên, hiện sống tại Melbourne, Úc.

tác phẩm

Phụ nữ và văn chương  (tiểu luận / nhận định) 
Trong cuốn Thi nhân Việt Nam xuất bản năm 1942, trong tổng số 46 nhà thơ được Hoài Thanh và Hoài Chân giới thiệu, chỉ có 7 người là phụ nữ. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018