Wilde, Oscar
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Người nghệ sĩ  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Một đêm, trong tâm hồn chàng nẩy sinh niềm khát vọng tạo nên một bức chân dung của Niềm Vui Thoáng Qua. Và chàng đi vào thế giới để tìm kiếm chất đồng. Vì chàng chỉ tư duy với chất đồng... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018