tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
 
nhận định về  TRUYỆN CỰC NGẮN
 

22.08.2008
Về truyện cực ngắn -  Fox, Robert
... Tôi hình dung những truyện cực ngắn như tôi hình dung những bài thơ, và tôi nhìn ra cái cấu trúc tổng thể của tác phẩm. Nhưng tôi vẫn không biết cái truyện sẽ diễn ra như thế nào cho đến lúc tôi viết chữ lên giấy... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

04.04.2008
Truyện cực ngắn -  Oates, Joyce Carol
Truyện cực ngắn hầu như luôn luôn mang tính nghiệm tác, được sắp đặt hết sức tinh tế, khiến chúng ta nhớ đến định nghĩa của Frost về một bài thơ — một cấu trúc của ngôn từ, tự tiêu vong đến đâu thì lại dàn trải ra đến đấy, giống như băng tan trên bếp lửa... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

27.08.2003
Về truyện ngắn và cực ngắn -  Cortázar, Julio
[...] tiểu thuyết thắng nhờ đánh kéo dài để lấy điểm kỹ thuật, còn truyện ngắn thì phải thắng nhờ cú đo ván... điều đáng kinh ngạc về những truyện chạy đua với đồng hồ là chúng tạo ra được một cú sét đánh từ một nhúm chất liệu tối thiểu... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

09.08.2003
Truyện chớp: Từ thật ngắn đến cực ngắn -  Casto, Pamelyn
… Viết tốt, truyện chớp là một hôn lễ của các phong cách, các truyền thống và các thể loại… (...)

06.08.2003
Nghĩ về Truyện Thật Ngắn -  Võ Phiến
… Cụ thể (không trừu tượng), động (tránh cái tĩnh), mạnh mẽ, cực đoan (tránh cái nhẹ nhàng, lớt phớt, tinh tế), ngắn gọn (tránh cái dông dài) v.v... có phải đó là những đặc tính của phương tiện truyền thông mới? (...)

Vài ý ngắn, thật ngắn, về truyện cực ngắn -  Nguyễn Hưng Quốc
Truyện cực ngắn không phải là truyện ngắn, đã đành. Nó cũng không phải là truyện thật ngắn. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021