Oates, Joyce Carol
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Truyện cực ngắn  (tiểu luận / nhận định) 
Truyện cực ngắn hầu như luôn luôn mang tính nghiệm tác, được sắp đặt hết sức tinh tế, khiến chúng ta nhớ đến định nghĩa của Frost về một bài thơ — một cấu trúc của ngôn từ, tự tiêu vong đến đâu thì lại dàn trải ra đến đấy, giống như băng tan trên bếp lửa... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Chiều tháng Tám  (truyện / tuỳ bút) 
... Và họ thấy chính họ cùng đi đến một nơi nào đó vội vã cởi áo quần ... và cuộc giao hoan cuồng nhiệt ... và cơn cực khoái kéo dài cho mỗi người như trong một đoạn phim chiếu chậm ... và cảm giác choáng ngợp đầm đìa mồ hôi sau cuộc giao hoan, và những nụ hôn, những cái vuốt ve, những lời chia tay ngập ngừng bịn rịn ... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Khi Tristram gặp Isolde  (tiểu luận / nhận định) 
Tình yêu ở Tây phương - xin mượn cách nói tiện dụng của Denis de Rougemont - hầu như chủ yếu còn có nghĩa là tình yêu lãng mạn trong sự tưởng tượng của nhiều người... [Lưu Dân chuyển ngữ; Hoàng Ngọc-Tuấn nhuận sắc và chú giải] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018