Fox, Robert
tiểu sử &  tác phẩm 

Robert Fox — nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ chơi guitar (nhạc blues) và chơi piano (boogie-woogie) — sinh năm 1943 tại Brooklyn, New York; qua đời năm 2005 vì bệnh ung thư tại Columbus, Ohio. Năm 1973, Robert Fox đứng ra sáng lập nhà xuất bản Carpenter Press và giữ vai trò chủ biên. Ông là tác giả của 6 cuốn sách, trong đó, được khen ngợi nhiều nhất là cuốn tiểu thuyết đôi Tlar & Codpol: The Last American Revolution / Confessions of a Dead Politicians [Two Novels] (Highland Park, Ill. : December Press). Truyện ngắn của ông xuất hiện trên nhiều tạp chí và tuyển tập văn chương. Ông cũng sáng tác và thường xuyên trình diễn nhạc blues, và đã xuất bản một CD, nhan đề là Primary Blues. Suốt hơn 20 năm, ông là điều hợp viên chương trình văn học của Ohio Arts Council. Ông cũng là người sáng lập và chủ biên của nhà xuất bản Carpenter Press.

tác phẩm

Về truyện cực ngắn  (tiểu luận / nhận định) 
... Tôi hình dung những truyện cực ngắn như tôi hình dung những bài thơ, và tôi nhìn ra cái cấu trúc tổng thể của tác phẩm. Nhưng tôi vẫn không biết cái truyện sẽ diễn ra như thế nào cho đến lúc tôi viết chữ lên giấy... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Một truyện ngụ ngôn  (truyện / tuỳ bút) 
... Chàng yêu bất cứ ai chàng trông thấy. Chàng yêu bất cứ ai trên đường phố và bất cứ ai đi khuất vào hầm tàu điện, và chàng yêu thế giới vì hôm ấy là một ngày đẹp trời và chàng bắt đầu việc làm đầu tiên của chàng... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018