điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Thiếu nữ bên cửa sổ miền đồi núi

 

Thiếu nữ bên cửa sổ miền đồi núi
sơn dầu trên bố, 40”x40” (tháng 10/2014)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021