điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Reflection

 

Reflection
2012, sơn dầu trên linen canvas, 162 x 194 cm - [Xem tranh với những hoạ tiết ở khổ lớn hơn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018