điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Amami, Amami! ("Hãy yêu tôi, Amami!")

 

Amami, Amami! ("Hãy yêu tôi, Amami!")
oil on canvas, 60.6 x 72.7 cm, 2012


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018