điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
 
danh mục tác phẩm
 
 

Nằm -  Hoàng Ngọc Biên
Tác phẩm tạo hình digital [để đánh nhịp với bài thơ “Đi” của thi sĩ Nguyễn Đăng Thường] ...

Chân dung Diễm Châu [bộ 6 bức] -  Hoàng Ngọc Biên
[TƯ LIỆU VỀ DIỄM CHÂU] Bộ chân dung này được trích ra từ một bức nhiếp ảnh và biến tạo bằng kỹ thuật đồ hoạ điện tử...

Chân dung Diễm Châu [bộ 4 bức] -  Hoàng Ngọc Biên
[TƯỞNG NIỆM DIỄM CHÂU (1937-2006)] Chân dung Diễm Châu do Hoàng Ngọc Biên biến tạo bằng kỹ thuật đồ hoạ điện tử từ một bức nhiếp ảnh...

Bìa "Văn Hoá Văn Chương Việt Nam" -  Hoàng Ngọc Diêu
Bìa sách "Văn Hoá Văn Chương Việt Nam" - Nguyễn Hưng Quốc - nhà xuất bản Văn Mới 2002.

Bìa "Văn Học Hiện Ðại và Hậu Hiện Ðại..." -  Hoàng Ngọc Diêu

Bốn mẩu bìa tạp chí -  Hoàng Ngọc Diêu

Bìa tuyển tập LÊ THÀNH NHƠN -  Hoàng Ngọc Diêu


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021