điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Khi mùa xuân trở lại

 

Khi mùa xuân trở lại
chất liệu hỗn hợp trên bố (24"x30")
hoàn tất vào sáng mồng một Tết Bính Thân 2016


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021