điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
trên mái nhà rằm tháng giêng

 

trên mái nhà rằm tháng giêng
sơn dầu trên bố, 50x64cm (02/2016)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018