điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Tưởng niệm Thiên An Môn - 4 tháng 6/1989

 

Tưởng niệm Thiên An Môn - 4 tháng 6/1989
sơn dầu trên bố, 30x40cm (2014)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018