điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Bìa "Văn Hoá Văn Chương Việt Nam"

 

Bìa "Văn Hoá Văn Chương Việt Nam"
Digital Composition - 2002

Tác giả chú trọng đến việc gây ấn tượng thị giác dựa trên sự thay đổi khoảng cách trong khi xem hình bìa.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021