điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Treo

 

Treo
sơn dầu trên bố, 40cmx60cm (2015)
"gửi Nhã Thuyên, và gợi ý nhân vật người lộn cổ"


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018