điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
trên tất cả đỉnh cao là lặng im [gửi đến Phạm Công Thiện]

 

trên tất cả đỉnh cao là lặng im [gửi đến Phạm Công Thiện]
sơn dầu trên bố, 40x60cm (2015)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018