điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
“có lá xanh ra đời”

 

“có lá xanh ra đời”
Nhiếp ảnh màu, 08/2015

“... anh đang đi đâu đây
tôi về nơi chim hót
có lá xanh ra đời
nhạc mùa dâng trái ngọt...”


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021