điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Good Morning VietnamGood Morning Vietnam 2
90 paintings on transparent plastic (120cm x 200cm and 150cm x 270cm) are hanging in the air. The public strolls around in a forest of human bodies and becomes itself a spectacle viewed by people that resemble each other. They have the same laugh, the same gesture, the same clothes. How can we remain different from the others?
(New York, 2001-2002)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021