điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
 
danh mục tác phẩm
 
 

ký ức sài gòn - những bài thơ đường phố [2] -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, bộ ba bức, thực hiện vào năm 2016...

Nghiệp -  Trần Ðình Lương
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào tháng 9 năm 2016...

Biển sơn dầu -  Trần Ðình Lương
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, chụp tại Watsons Bay, NSW, Australia, đầu tháng 9 năm 2015...

khờ dại trong sương ngợp -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm nhiếp ảnh, bộ ba bức, thực hiện vào năm 2015...

“có lá xanh ra đời” -  Trần Ðình Lương
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào tháng 8 năm 2015...

một thế giới của những khả thể bất tận -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, bộ ba bức, thực hiện trong năm 2015...

bên dưới tiếng chuông của ánh sáng [4] -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện trong năm 2015...

bên dưới tiếng chuông của ánh sáng [3] -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào tháng 5 năm 2015...

bên dưới tiếng chuông của ánh sáng [2] -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào tháng 5 năm 2015...

mặc viên -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm nhiếp ảnh đen trắng, bộ ba bức, thực hiện vào đầu năm 2015...

bên dưới tiếng chuông của ánh sáng [1] -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào đầu năm 2015...

thu hứng -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm nhiếp ảnh đen trắng, thực hiện năm 2014...

Mưa qua một mùa đông...  -  Trần Ðình Lương
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, tháng 8/2014...

hải âu canh giấc ngày -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào năm 2014...

một nơi để gọi về nhà -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm nhiếp ảnh digital, thực hiện năm 2014...

oldies for a rainy day -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm nhiếp ảnh digital, thực hiện năm 2014...

Dạ khúc biển -  Trần Ðình Lương
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào tháng 5/2014...

Tôi vẫn đợi... -  Trần Ðình Lương
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào tháng 3/2014...

Hạc biển  -  Trần Ðình Lương
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào tháng 12/2013...

“Đêm xưa ai hiểu tiếng hoa quỳnh” -  Trần Ðình Lương
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào tháng 12/2013...

Staccato -  Trần Ðình Lương
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào tháng 11/2013...

bóng ngày -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào năm 2013...

cà-phê sáng ở sài gòn #1 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm nhiếp ảnh đen & trắng, thực hiện vào năm 2013...

Đường nhiếp ảnh, sắc khua màu - Tiếng thở -  Trần Ðình Lương
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào tháng 8/2013...

Sương mai đầu cành -  Trần Ðình Lương
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào tháng 7/2013...

Lê Văn Tài đọc thơ -  Lê Phong
Tác phẩm nhiếp ảnh đen & trắng, thực hiện vào tháng 01/2008...

Altered Multilation #21 -  Lê Phong
Tác phẩm nhiếp ảnh ghép, thực hiện vào năm 2012...

“Dẫu biết chia phôi nhưng trong cuộc đời vẫn có đôi ta” -  Trần Ðình Lương
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào tháng 4/2013...

Altered Multilation #12 -  Lê Phong
Tác phẩm nhiếp ảnh ghép, thực hiện vào năm 2012...

sắc độ -  Trần Ðình Lương
Tác phẩm nhiếp ảnh đen trắng, thực hiện vào đầu năm 2013...

"Mới hay tình nhẹ như tơ..." -  Trần Ðình Lương
Tác phẩm nhiếp ảnh đen trắng, thực hiện vào đầu năm 2013...

Altered Multilation #7 -  Lê Phong
Tác phẩm nhiếp ảnh ghép, thực hiện vào năm 2012...

gi[d]ấu mặt -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào đầu năm 2013...

"Khi về hỏi liễu Chương Đài..." -  Trần Ðình Lương
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào đầu năm 2013...

Altered Multilation #2 -  Lê Phong
Tác phẩm nhiếp ảnh ghép, thực hiện vào năm 2012...

Altered Multilation #1 -  Lê Phong
Tác phẩm nhiếp ảnh ghép, thực hiện vào năm 2012...

Bút nữ Tiền Vệ  -  Tú Trinh
[10 NĂM TIỀN VỆ] Tác phẩm nhiếp ảnh ghép (photo collage), thực hiện vào tháng 11.2012...

cái đầu màu xám -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào tháng 11/2004...

Autoportraits de l’artiste en vieux singe -  Hoàng Ngọc Biên
Tác phẩm nhiếp ảnh, tác giả tự chụp trong family room ngày 13 tháng 10/2012...

Lưới nắng [3] -  Tú Trinh
Tác phẩm nhiếp ảnh, thực hiện vào tháng 10/2012...

Lưới nắng [4] -  Tú Trinh
Tác phẩm nhiếp ảnh, thực hiện vào tháng 10/2012...

thêm đen vào đêm -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm nhiếp ảnh đen trắng, thực hiện vào năm 2002...

Lưới nắng [1] -  Tú Trinh
Tác phẩm nhiếp ảnh, thực hiện vào tháng 10/2012...

Lưới nắng [2] -  Tú Trinh
Tác phẩm nhiếp ảnh, thực hiện vào tháng 10/2012...

bóng-ghế #2 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm đồ họa nhiếp ảnh (photo-graphism), thực hiện vào tháng 10-2012...

bóng-ghế #1 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm đồ họa nhiếp ảnh (photo-graphism), thực hiện vào tháng 10-2012...

những người muôn năm cũ... -  Trần Ðình Lương
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào tháng 10 năm 2012...

trăng-đỏ -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm đồ họa nhiếp ảnh (photo-graphism), thực hiện vào tháng 9-2012...

có-một-con-cặc-mang-tên-tự-do -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm đồ họa nhiếp ảnh (photo-graphism), thực hiện vào ngày 25/9/2012...

có một mùa đào dòng ngày tháng... -  Trần Ðình Lương
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào tháng 9 năm 2012...

a-retrospective-view-of-my-urban-renewal -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm đồ họa nhiếp ảnh (photo-graphism), thực hiện vào năm 2012...

thần tích #8 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm đồ họa nhiếp ảnh (photo-graphism), trong bộ ảnh-nghệ-thuật-số có tên "thần tích", thực hiện vào năm 2012, lấy cảm hứng từ những phế tích champa ở miền trung việt nam...

still life #4 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm đồ họa nhiếp ảnh (photo-graphism), thực hiện vào năm 2012...

thần tích #6 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm đồ họa nhiếp ảnh (photo-graphism), thực hiện vào năm 2012...

Chữ dưới đáy thiên đường [1] & [2] -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào tháng 8 năm 2012...

still life #3 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm đồ họa nhiếp ảnh (photo-graphism), thực hiện vào tháng 8-2012...

nhân ảnh (tôi) -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào tháng 8 năm 2012...

Tưởng nhớ Franz Kline -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào tháng 8 năm 2012...

still life #2 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm đồ họa nhiếp ảnh (photo-graphism), thực hiện tại Sài Gòn, tháng 8-2012...

still life #1 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm đồ họa nhiếp ảnh (photo-graphism), thực hiện tại Sài Gòn, 2012...

oldies #1 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm đồ họa nhiếp ảnh (photo-graphism), thực hiện vào tháng 8-2012, lấy cảm hứng từ những phế tích Champa ở Quảng Nam...

đời sống, ở trên -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào tháng 8 năm 2012...

ảo cảnh đô thị #4 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm đồ họa nhiếp ảnh (photo-graphism), thực hiện tại Sài Gòn, tháng 8-2012...

ảo cảnh đô thị #3 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm đồ họa nhiếp ảnh (photo-graphism), thực hiện tại Sài Gòn, tháng 8-2012...

ảo cảnh đô thị #2 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm đồ họa nhiếp ảnh (photo-graphism), thực hiện tại Sài Gòn, tháng 8-2012...

Ngày tro [3] -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào tháng 8 năm 2012...

ảo cảnh đô thị #1 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm đồ họa nhiếp ảnh (photo-graphism), thực hiện tại Sài Gòn, tháng 8-2012...

Ngày tro [2] -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào tháng 8 năm 2012...

Thời gian -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào tháng 8 năm 2012...

Ngày tro [1] -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào tháng 8 năm 2012...

Phóng bút của nắng -  Trần Ðình Lương
Tác phẩm nhiếp ảnh trắng/đen, thực hiện vào năm 2012...

mưa chợ lớn -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm đồ họa nhiếp ảnh (photo-graphism), thực hiện vào tháng 6/2012...

hồn phố #1 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm đồ họa nhiếp ảnh (photo-graphism), thực hiện vào tháng 4/2012...

cửa nhà tháng tư -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào năm 2011...

lời rêu #2 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm đồ họa nhiếp ảnh (photo-graphism), thực hiện vào tháng 4/2012...

dưới dạ cầu kim môn -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào tháng 3/2012...

cái chuồng bỏ không -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm đồ họa nhiếp ảnh (photo-graphism), thực hiện vào đầu năm 2012...

nhật ký đô thị #2 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm đồ họa nhiếp ảnh (photo-graphism), thực hiện vào đầu năm 2012...

những người đàn bà gánh nước sông -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm nhiếp ảnh ghép, chụp các tượng rễ cây rừng của các nghệ nhân dân gian, thực hiện vào năm 2012...

màu xuân -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào đầu năm 2012...

The Phantom P -  Tú Trinh
Tác phẩm nhiếp ảnh đen trắng...

ngày mùng 1 tây -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện trong ngày đầu năm 2012...

tường và cửa #2 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm đồ họa nhiếp ảnh (photo-graphism), thực hiện năm 2011...

quê nhà -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện năm 2011...

tường và cửa #1 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm đồ họa nhiếp ảnh (photo-graphism), thực hiện năm 2011...

tranh không vẽ -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện năm 2011...

Thuỷ mạc lưng nhà -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện năm 2011...

ánh sáng những cuộc giã từ -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện năm 2011...

người đã ăn rừng -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào năm 2011...

nhật ký đô thị #1 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm nhiếp ảnh kỹ thuật số, trong bộ ảnh "nhật ký đô thị", thực hiện vào năm 2011...

liêu trai -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm nhiếp ảnh đen trắng kỹ thuật số, thực hiện năm 2011...

kCbT -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm đồ họa nhiếp ảnh (photo-graphism), thực hiện năm 2011...

vuông mắt [4-6] -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm đồ họa nhiếp ảnh (photo-graphism), thực hiện năm 2011...

vuông mắt [1-3] -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm đồ họa nhiếp ảnh (photo-graphism), thực hiện năm 2011...

Buổi sáng tiệt trùng -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào năm 2011...

Vũ -  Nguyễn Quang Tuyến
Tác phẩm nhiếp ảnh...

Tình huống [I-V] -  Lý Đợi
5 tác phẩm nhiếp ảnh thực hiện với ý niệm, vẽ thân thể, múa và âm nhạc tiếng ồn (2010)...

Nằm nghe [2] -  Tú Trinh
Tác phẩm nhiếp ảnh đen/trắng...

Nằm nghe [1] -  Tú Trinh
Tác phẩm nhiếp ảnh đen/trắng...

Giọt nước tràn ly -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm nhiếp ảnh màu...

Floating in the puddle / Lềnh bềnh trong vũng nước -  Nguyễn Quang Tuyến
Tác phẩm nhiếp ảnh màu...

Chân dung S -  Nguyễn Quang Tuyến
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện năm 2009...

Đôi giày -  Ðinh Linh
Tác phẩm photo collage [nhiếp ảnh ghép], thực hiện vào cuối năm 2008...

Cờ hoa -  Ðinh Linh
Tác phẩm photo collage [nhiếp ảnh ghép], thực hiện vào cuối năm 2008...

Khoảnh khắc Debussy -  Hiệp Phong
Tác phẩm nhiếp ảnh digital...

Trừu tượng xanh -  Lê Thuý Hà
Tác phẩm nhiếp ảnh màu...

Nụ hoa -  Lê Thuý Hà
Tác phẩm nhiếp ảnh màu

Hố đen vũ trụ | Trăng rằm mười sáu | Khoả thân xanh -  Lê Thuý Hà
Chùm ba bức nhiếp ảnh màu...

Rừng sao -  Lê Thuý Hà
Tác phẩm nhiếp ảnh màu...

Ngày 144 -  Nguyễn Quang Tuyến
Tác phẩm nhiếp ảnh...

Nam châm chó -  Ðinh Linh
Bộ nhiếp ảnh 7 bức

Khoẻ -  Ðinh Linh
Tác phẩm nhiếp ảnh ghép...

Phu nhân -  Ðinh Linh
Tác phẩm nhiếp ảnh ghép...

Chơi -  Ðinh Linh
Tác phẩm nhiếp ảnh ghép...

Nồi lửa, mở cửa cả đêm -  Ðinh Linh
Tác phẩm nhiếp ảnh ghép...

Tĩnh vật: nâu, đỏ và vàng -  Ðinh Linh
Tác phẩm nhiếp ảnh ghép...

Tĩnh vật: con và cái -  Ðinh Linh
Tác phẩm nhiếp ảnh ghép...

Mà thành bảy lỗ -  Ðinh Linh
Tác phẩm nhiếp ảnh ghép...

Phong cảnh, chân dung, tĩnh vật -  Ðinh Linh
Tác phẩm nhiếp ảnh màu...

Winter -  Trần Ðình Lương
Tác phẩm nhiếp ảnh màu...

Hai mặt -  Ðinh Linh
Tác phẩm nhiếp ảnh ghép...

Sisy...? -  Lê Phong
Hình ảnh ngẫu nhiên bắt gặp ở Paris, 17/04/2006...

Gã đánh cá -  Ðinh Linh
Tác phẩm nhiếp ảnh ghép...

Phải vậy -  Ðinh Linh
Tác phẩm nhiếp ảnh ghép...

Sơ đồ -  Ðinh Linh
Tác phẩm nhiếp ảnh ghép...

Thôi mà -  Ðinh Linh
Tác phẩm nhiếp ảnh ghép...

Sức mạnh của người Hoa -  Ðinh Linh
Tác phẩm nhiếp ảnh ghép...

Áo anh sứt chỉ đường tà -  Ðinh Linh
Tác phẩm nhiếp ảnh ghép...

Phong cách Mỹ -  Ðinh Linh
Tác phẩm nhiếp ảnh ghép...

Vô đề 1 -  Ðinh Linh
Thời gian gần đây, nhà thơ Đinh Linh đột nhiên mải mê làm video và nhiếp ảnh. Tác phẩm này là một ví dụ. Mời độc giả thưởng thức một số tác phẩm khác của Đinh Linh ở trang: http://www.youtube.com/profile?user=linhdinh99 ...

Vô đề 2 -  Ðinh Linh
Thời gian gần đây, nhà thơ Đinh Linh đột nhiên mải mê làm video và nhiếp ảnh. Tác phẩm này là một ví dụ. Mời độc giả thưởng thức một số tác phẩm khác của Đinh Linh ở trang: http://www.youtube.com/profile?user=linhdinh99 ...

nhìn tây, nghĩ đông "PR" -  Nguyễn Quang Tuyến
Tác phẩm nhiếp ảnh, trong bộ LOOKING WEST, THINKING EAST.

nhìn tây, nghĩ đông "SC" -  Nguyễn Quang Tuyến
Tác phẩm nhiếp ảnh, trong bộ LOOKING WEST, THINKING EAST.

nhìn tây, nghĩ đông "SF" -  Nguyễn Quang Tuyến
Tác phẩm nhiếp ảnh, trong bộ LOOKING WEST, THINKING EAST.

Những chiếc mặt nạ -  Nguyễn Man Nhiên
Phóng tác nhiếp ảnh ứng dụng kỹ thuật số.

Nụ cười của đá -  Nguyễn Man Nhiên
Phóng tác nhiếp ảnh, đen-trắng.

Old man -  Nguyễn Man Nhiên

Muted -  Lê Phong

Boys Will Be Girls -  Hồ Nhã Mai Tiết

Street Vendor -  Lê Phong

Cala Lilly -  Lê Phong

A Tribute -  Nguyễn Thị Sen

Invitation -  Nguyễn Thị Sen

East Timor Sketchbook -  Hồ Nhã Mai Tiết

Son's Dream -  Hoàng Ngọc Diêu

Shimmering Light -  Hồ Nhã Mai Tiết

Wall Of Silence -  Hồ Nhã Mai Tiết


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021