điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Bìa tuyển tập LÊ THÀNH NHƠN


Bìa tuyển tập LÊ THÀNH NHƠN (duo colour)
Digital composition - 27x21cm - 2002
Sử dụng các tác phẩm của Lê Thành Nhơn:
Spiral, Sanh Lão Bệnh Tử, Joy, Do not abandon me Freedom cho cấu trúc bìa


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021