điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
 
danh mục tác phẩm
 
 

Cháy -  Trương Vũ
Tác phẩm acrylic trên bố, thực hiện vào chiều 15 tháng 4 năm 2019 khi chứng kiến trên TV cảnh Notre Dame de Paris ngập lửa...

Tưởng niệm Hoàng Ngọc Biên -  Ðinh Trường Chinh
[TƯỞNG NIỆM HOÀNG NGỌC BIÊN (1938-2019)] Vẽ theo trí tưởng tượng, ngày 17.05.2019...

Đi qua thành phố -  Lê Minh Phong
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2018...

Ảo giác của một người buồn bã -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2017

Giấc ngủ của Jesus -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2017-2018...

Cá trong nước -  Ann Phong
Tác phẩm tạo hình bằng chất liệu hỗn hợp, sáng tác vào năm 2018...

Cuối năm, đùa với sắc màu -  Trương Vũ
Tác phẩm acrylic trên bố, thực hiện ngày 29 tháng 12 năm 2017...

Thời chịu nạn -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2017...

Mang mang trên hồ súng -  Trương Vũ
Tác phẩm hội hoạ, thực hiện bằng chất liệu hỗn hợp trên bố, hoàn tất ngày 5 tháng 12 năm 2017...

nhớ bao giờ hết mùi biển (triptych) -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình trên cơ sở nhiếp ảnh, sáng tác vào tháng 8/2017...

Railway children -  Hoàng Ngọc Trường
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2017...

Vết thù -  Lê Minh Phong
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2017...

Hồi ấy ngang qua B’lao mùa dã quỳ -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 5 năm 2017...

vô đề -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 5 năm 2017...

Bến nước đen -  Trương Vũ
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào tháng 5 năm 2017...

The morning of the end -  Hoàng Ngọc Trường
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2016...

Biển trong tim [2] -  Ann Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2017...

Nóng tháng tư -  Ðỗ Trung Quân
Sơn dầu trên carton, sáng tác vào tháng 4 năm 2017...

Pastorale -  Trương Vũ
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Khi dòng sông biến sắc -  Ann Phong
Tác phẩm sử dụng chất liệu hỗn hợp trên bố, thực hiện vào tháng 3 năm 2017...

cảm hứng khi đọc tập thơ Lịch Mùa của Pháp Hoan -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào tháng 3 năm 2017...

Giấc mộng ca nhi -  Lê Minh Phong
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào đầu năm 2017...

... cơm cá ngày nào... [II] -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào đầu năm 2017...

Tiếng hót ca nhi -  Lê Minh Phong
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào đầu năm 2017...

Nàng Êban của tôi [bộ 3 bức] -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, bộ 3 bức, thực hiện vào đầu năm 2017...

Chân dung Trương Thị Thịnh -  Trương Vũ
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào cuối tháng 1/2017...

Nhà thơ Huy Tưởng -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên vải, sáng tác vào đầu năm 2017...

Tĩnh vật ngày xuân -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào đầu năm 2017...

Đang đợi bình minh -  Ann Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác trong những ngày cuối năm 2016 - đầu năm 2017...

Thiên sứ -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2016...

cơm cá ngày xưa... -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2016...

Ngày nào trên sông nước -  Trương Vũ
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2016...

ký ức sài gòn - những bài thơ đường phố [memories of saigon - street poems] -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình bằng kỹ thuật digital, thực hiện vào năm 2016...

... cơm cá ngày nào... -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 9/2016...

Ngẩng mặt nhìn biển  -  Ann Phong
Tác phẩm acrylic trên gỗ, sáng tác vào năm 2016...

Mảnh vỡ từ Larung Gar [I]  -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào tháng 7/2016...

Cha tôi -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào tháng 7/2016...

Nhà ngói đỏ trong ký ức hỗn mang (tưởng nhớ Nguyễn Xuân Hoàng) -  Trương Vũ
Tác phẩm sơn dầu trên ván ép, sáng tác vào năm 2016...

Cá ơi  -  Nguyễn Hưng Trinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 7/2016...

Chân dung một bờ biển  -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 7/2016...

mùa vọng  -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 7/2016...

Cái xương cá của Nguyễn Viện  -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm màu nước và vật liệu hỗn hợp trên giấy, sáng tác vào tháng 6 năm 2016...

một hồ nước, nơi các ký tự di chuyển như cá -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình bằng kỹ thuật digital, sáng tác vào tháng 6/2016...

Để tang -  Lê Minh Phong
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 4/2016...

một dạ tiệc vỡ nát  -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 6/2016...

phía con đường màu xanh đậm -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình bằng kỹ thuật digital, sáng tác vào tháng 6/2016...

Sài Gòn — Chủ nhật của tôi  -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 6/2016...

Đất, Nước -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 5/2016...

Đối thoại  -  Nguyễn Hưng Trinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 5/2016...

một giấc mơ bị bức tử  -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 5/2016...

những ngày nhạt muối -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình bằng kỹ thuật digital, sáng tác vào tháng 5/2016...

Thiên đường của đổ nát -  Trương Vũ
Tác phẩm sơn dầu trên ván ép, sáng tác vào năm 2016...

nghĩa trang biển  -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 5/2016...

“Biển, Biển!”  -  Ann Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào tháng 5/2016...

Hóc -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào tháng 5/2016...

thiên đường giẻ rách -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình bằng kỹ thuật digital, sáng tác vào tháng 5/2016...

những xương cá bơi trong tháng 4 -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 4/2016...

Bèo giạt -  Trương Vũ
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Ngẫu sinh [II]  -  Trịnh Cung
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 12/2015...

hồi ức tháng tư -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 4/2016...

Hương linh -  Ðinh Trường Chinh
tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2016...

Tiếng kêu từ lòng biển xanh  -  Ann Phong
tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2016...

bên dưới tiếng chuông của ánh sáng [5] -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình bằng kỹ thuật digital, bộ 5 bức, sáng tác vào năm 2016...

Black Painting [Tranh Đen] số 112 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong bốn tác phẩm đang trưng bày trong cuộc triển lãm When Things Fall Apart: Critical Voices on the Radars tại viện bảo tàng Trapholt, Kolding, Đan mạch. Cuộc triển lãm kéo dài từ 11/02/2016 đến 28/10/2016 là một phần của IMAGES 2016 BIENNALE...

Cha và biển -  Lê Minh Phong
tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2016...

Không đề [từ loạt tranh Di Sản]  -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong bốn tác phẩm đang trưng bày trong cuộc triển lãm When Things Fall Apart: Critical Voices on the Radars tại viện bảo tàng Trapholt, Kolding, Đan mạch. Cuộc triển lãm kéo dài từ 11/02/2016 đến 28/10/2016 là một phần của IMAGES 2016 BIENNALE...

sống gửi thác về  -  Vương Ngọc Minh
tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào tháng 3 năm 2016...

trên mái nhà rằm tháng giêng -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 2/2016...

và đấy là ánh sáng của que diêm bé mọn -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2012...

Những kẻ khiêng hòm -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 2/2016...

tĩnh vật mùa đông [2]  -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 2/2016...

Khi mùa xuân trở lại -  Trương Vũ
Tác phẩm sử dụng chất liêu hỗn hợp trên bố, hoàn tất vào sáng mồng một Tết Bính Thân 2016...

Ngày tan tuyết -  Trương Vũ
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào đầu năm 2016...

Black Painting [Tranh Đen] số 98 & 105 -  Nguyễn Thái Tuấn
Hai tác phẩm sơn dầu trên bố, đang trưng bày trong cuộc triển lãm ta.bu tại Brussels, thuộc bộ sưu tập của Maison Particulière Art Center. Cuộc triển lãm sẽ kéo dài từ 14/01/2016 đến 26/03/2016...

Tĩnh vật mùa đông  -  Ðinh Trường Chinh
[TƯỞNG NIỆM ĐINH CƯỜNG (1939-2016)] ... Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào ngày 20 tháng 1 năm 2016...

Bạn đã là vầng trăng  -  Trịnh Cung
[TƯỞNG NIỆM ĐINH CƯỜNG (1939-2016)] Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào tháng 1 năm 2016, thay cho lời điếu văn...

giao thừa -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào cuối tháng 12 năm 2015...

Những mảnh áo trong biển đông -  Ann Phong
Tác phẩm acrylic trên những mảnh áo, sáng tác vào nằm 2015...

ngày xanh mãi [1&2] -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital, sáng tác vào cuối năm 2015...

Ngẫu sinh [I] -  Trịnh Cung
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác tại California, tháng 12 năm 2015...

sau giáng sinh -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm sử dụng hỗn hợp giấy dán và sơn dầu trên gỗ, sáng tác vào cuối tháng 12 nằm 2015...

chiều thiên di -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 12 năm 2015...

Mẹ và chim báo mùa -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào tháng 12 năm 2015...

Chân dung Võ Quốc Linh -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2014...

cuối năm, dưới vòm cây gió thổi -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình bằng kỹ thuật digital, sáng tác vào cuối năm 2015...

Bặt âm [I, II & III] -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, bộ ba bức, sáng tác vào năm 2015...

To Paris with Love  -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sáp dầu trên bố, sáng tác vào ngày 14 tháng 11 năm 2015...

bản hợp đồng với đêm  -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm sáp dầu trên bố, sáng tác vào tháng 11 năm 2015...

nghe bảo mùa thu trườn qua mái phố  -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Tiếng hót cuối cùng -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2015...

Chúng tôi sống, chúng tôi bơi, chúng tôi chìm -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2015...

Đại Dương và Con Người  -  Ann Phong
Tác phẩm sử dụng vật liệu hỗn hợp với acrylic, sáng tác vào năm 2015...

Âm mưa -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 10 năm 2015...

giấc ngủ buổi chiều -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2015...

Treo -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2015...

Mùa thu -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 10 năm 2015...

Lời buồn thánh [II] -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Hạt mầm mùa đông -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2015...

Lời buồn thánh -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

hải cảng mưa -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 9 năm 2015...

Người và thú [1, 2, 3 & 4] -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên giấy, bộ bốn bức, sáng tác vào năm 2015...

Như kiếp nhân sinh -  Trương Vũ
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Chân dung Đinh Cường -  Trương Vũ
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 9 năm 2015...

Contrebasse vert  -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên giấy, sáng tác vào tháng 7 năm 2015...

chớm thu thì phải?  -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2014...

trăng và đá đen  -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 9 năm 2015...

Phố núi  -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 9 năm 2015...

“Từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9 và những ám ảnh trước đó...”  -  Lê Quốc Thành
Tác phẩm sử dụng vật liệu hỗn hợp, sáng tác vào tháng 9 năm 2015...

Sông chết (VIII, IX, X) -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào tháng 8 năm 2015...

Trong cơn điên thế kỷ -  Trương Vũ
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 2 năm 2015...

trên tất cả đỉnh cao là lặng im [gửi đến Phạm Công Thiện] -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2015...

Sông chết (VI-VII) -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào tháng 7 năm 2015...

Bài giao hưởng trên sông -  Trương Vũ
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 7 năm 2015...

những số phận mọc trên mặt phẳng  -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2015...

phiên chợ âm dương  -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm acrylic & sơn dầu trên giấy, sáng tác vào tháng 7 năm 2015...

tôi đặt ngày lên chảo -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình bằng kỹ thuật digital, sáng tác vào năm 2015...

Sông chết (III, IV & V) -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào tháng 7 năm 2015...

Sông chết (I-II) -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào tháng 7 năm 2015...

We Are One -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm acrylic và mực nho trên giấy, sáng tác vào ngày 25/07/2015...

phía xa kia là biển -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu & acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2015...

Vàng chanh -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 7 năm 2015...

Tuổi thơ -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2015...

Dead man walking -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Black Painting [Tranh Đen] số 69 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm đang trưng bày trong triển lãm cá nhân của hoạ sĩ Nguyễn Thái Tuấn, tại Primae Noctis Art Gallery, Lugano, Switzerland...

Sao về báo mộng -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2015...

Mây về báo mộng -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2015...

Black Painting [Tranh Đen] số 65 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm đang trưng bày trong triển lãm cá nhân của hoạ sĩ Nguyễn Thái Tuấn, tại Primae Noctis Art Gallery, Lugano, Switzerland...

ngày xưa biển... -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Black Painting [Tranh Đen] số 27 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm đang trưng bày trong triển lãm cá nhân của hoạ sĩ Nguyễn Thái Tuấn, tại Primae Noctis Art Gallery, Lugano, Switzerland...

Tuyệt vọng -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2015...

Tiếng hót cuối cùng -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2015...

Black Painting [Tranh Đen] số 5 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm đang trưng bày trong triển lãm cá nhân của hoạ sĩ Nguyễn Thái Tuấn, tại Primae Noctis Art Gallery, Lugano, Switzerland...

Biển lạy -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2015...

Lệ đá xanh -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2015...

Múa trên bàn tiệc -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic và than trên bố, sáng tác vào năm 2015...

Những tu nữ Bảo Lộc -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2015...

Chân dung Đinh Trường Chinh [sinh nhật 7 tháng 5] -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào ngày 7 tháng 5 năm 2002...

Đường bay (II) -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2015...

và những hàng cây trong ký ức mịt mù... -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào cuối tháng 4 năm 2015...

di tản -  Nguyễn Man Nhiên
[1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI] ... Tác phẩm tạo hình digital, sáng tác vào tháng 4 năm 2015...

Đường bay  -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2015...

Mặt đối mặt  -  Ann Phong
[1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI] ... Tác phẩm sử dụng vật liệu hỗn hợp trên gỗ, sáng tác vào tháng 4 năm 2015...

Vượt biên -  Ðinh Trường Chinh
[1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI] ... Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào tháng 4 năm 2015...

ta là nhánh rong mọc cô đơn / bốc mùi những con rùa đã chết -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2015...

Hồi ức về một màu xanh  -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 3 năm 2015...

thuyền nhân -  Nguyễn Man Nhiên
[1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI] ... Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2015...

Nhìn biển Đông qua con thuyền vỡ [#2] -  Ann Phong
[1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI] ... Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào tháng 3/2015...

Trói -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, bộ bốn bức, sáng tác vào năm 2015...

Những nấm mồ của biển  -  Ðinh Trường Chinh
[1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI] ... Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào tháng 3 năm 2015...

giấy linh hồn gấp [3] -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2015...

Trên từng mét vuông  -  Lê Quốc Thành
Tác phẩm sử dụng vật liệu hỗn hợp, thực hiện vào đầu tháng 3 năm 2015...

em ơi, có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời...  -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2015...

"Cháy và Chảy" -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, tưởng niệm 4 năm ngày mất Phạm Công Thiện. Cảm tác từ những trang viết của ông trong Ý Thức Mới Trong Văn Nghệ và Triết Học...

Hai bờ Thái Bình Dương -  Ann Phong
[1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI] ... Tác phẩm sử dụng vật liệu hỗn hợp với acrylic, thực hiện vào đầu năm 2015...

Unnamed deluge -  Hoàng Ngọc Biên
Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2012...

ai vừa chơi guitar ngoài khuya khoắt vườn xanh? -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào đầu năm 2015...

Tĩnh vật [2] -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác trong những ngày đầu năm Ất Mùi...

Forest Fires - California -  Hoàng Ngọc Biên
Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2012...

Tĩnh vật -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác trong những ngày đầu năm Ất Mùi...

Mùa xuân của một gia đình -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, bộ bốn bức, sáng tác vào đầu năm 2015...

Cảm hứng năm Mùi -  Nguyễn Hưng Trinh
Tác phẩm sơn dầu trên giấy croquis, vẽ lúc sáng sớm ngày 30 tết...

DÊ 2015 -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác trong những ngày cuối năm Giáp Ngọ...

Dấu Cổ Loa thành -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào thượng tuần tháng 2 năm 2015...

Những tiếng oan sau bàn thờ [Voices Moaning Behind the Altar]  -  Ann Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, thực hiện vào năm 1993...

giấy linh hồn gấp [2] -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2014...

Chung cư đêm -  Hoàng Ngọc Biên
Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2010...

kẻ ăn giấc ngủ của mình  -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào đầu tháng 2 năm 2015...

Beethoven’s Choral -  Hoàng Ngọc Biên
Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2007...

khoả thân trong mắt đen của bạn [3] -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2014...

Giấc mơ bị giết -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2014...

trong cái nôi tảo bẹ tráng lệ -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2014...

Tuổi thơ (II) -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2014...

khoả thân trong mắt đen của bạn [2] -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2014...

Đêm vỡ bùng ánh sáng -  Trần Ðình Lương
Tác phẩm màu nước, sáng tác vào đầu năm 2015...

Đợi [I-IV] -  Lê Minh Phong
Bộ bốn bức acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Black Painting [Tranh Đen] số 88 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm đang trưng bày trong triển lãm cá nhân, “Heritage”, của hoạ sĩ Nguyễn Thái Tuấn, tại Primo Marella Gallery, Milan, từ ngày 17/12/2014 đến ngày 30/01/2015.

khoả thân trong mắt đen của bạn [1] -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2014...

cà-phê sáng ở sài gòn #2 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào năm 2013...

Villa of the King -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm đang trưng bày trong triển lãm cá nhân, “Heritage”, của hoạ sĩ Nguyễn Thái Tuấn, tại Primo Marella Gallery, Milan, từ ngày 17/12/2014 đến ngày 30/01/2015.

giọt nước mắt thương em... trên vận nước điêu linh...  -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm acrylic trên giấy, sáng tác vào năm 2014...

Đêm Thánh Vô Cùng -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác trong mùa Giáng Sinh 2014...

giấy linh hồn gấp -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2014...

Đôi khi cần phải đơn giản hoá mọi thứ  -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Nụ hôn mùa đông  -  Ðinh Cường
Tác phẩm mực đen trên giấy plast, sáng tác vào tháng 12/2014...

và họ đi theo dấu chỉ của ngôi sao lạ ấy...  -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm acrylic & sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 11/2014...

bước qua dăm cửa sổ và một mái nhà  -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2014...

đêm Jerusalem -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm acrylic & sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Sen trong sinh diệt -  Trương Vũ
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Ý nghĩ mùa đông  -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 11/2014...

bài luân vũ cuối cùng trong khu vườn bí mật [2] -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2014...

bữa hôm nay mộng #3 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2014...

Thiếu nữ bên cửa sổ miền đồi núi  -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 10/2014...

ký ức San Jose - nhớ anh Hoàng Ngọc Biên  -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 10/2014...

Gloomy Sunday  -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Bơi  -  Ann Phong
Tác phẩm sử dụng vật liệu hỗn hợp trên gỗ, sáng tác vào năm 2014...

tôi đã mất một mùa đông trong bộ nhớ cứng đầu -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2014...

mùi người -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2014...

bài luân vũ mùa mưa  -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 9/2014...

Tuổi thơ  -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2014...

My Heart -  Hoàng Ngọc Biên
Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2013...

Vàng & Đen -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bìa phim phổi, sáng tác vào đầu tháng 10 năm 2014...

Kỷ niệm Nam Triều Tiên (Kim Jean Sook ở Tokyo) -  Hoàng Ngọc Biên
Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2012...

những cô gái tắm buổi chiều/dài màu em vàng tuổi  -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2014...

Tiếng hót trong vườn -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào ngày 28.09.2014...

Black Painting [Tranh Đen] số 108 -  Nguyễn Thái Tuấn
ác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2014, thuộc loạt tranh "Black Paintings" ["Tranh Đen"] ...

Hy vọng cuối cùng -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Hommage à Nguyễn Xuân Hoàng -  Ðinh Cường
[TƯỞNG NIỆM NGUYỄN XUÂN HOÀNG (1940-2014)] Tác phẩm sơn dầu trên giấy báo in, sáng tác ngày 20.09.2014...

marguerite -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2014...

khiêu vũ giữa bầy sói -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

Pseudo Lith -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào năm 2014...

Mẹ và chim báo mùa -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Rác  -  Ann Phong
Tác phẩm acrylic trên túi plastic đi chợ, sáng tác vào năm 2014...

thồ rượu về nhà  -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2014...

bóng trinh -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, vẽ bằng ngón tay, sáng tác vào năm 2014...

fantasia #2 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2014...

Thành phố chim chết  -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 7/2014...

Đoạn kết một thiên đàng, hình như thế...!  -  Lê Quốc Thành
Tác phẩm sử dụng vật liệu hỗn hợp, sáng tác vào tháng 8/2014...

Ba chiều -  Trịnh Cung
Tranh mực Indian trên giấy Canson, thực hiện vào năm 2014...

tự hoạ -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2014...

Thấy mình qua kính vỡ  -  Trịnh Cung
Tranh acrylic và mực Indian trên giấy, thực hiện vào năm 2014...

Black Painting [Tranh Đen] số 107 -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2013, thuộc loạt tranh "Black Paintings" ["Tranh Đen"] ...

men ngày -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào năm 2014...

ngày hôm sau trở về từ San Francisco -  Trịnh Cung
Tác phẩm bút sắt, mực đen trên giấy, tháng 8/2014...

một góc mưa đà lạt -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện năm 2014...

“... nàng đứng ôm con... xem chàng về hay chưa...”  -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm acrylic & mực tàu trên giấy, sáng tác vào năm 2014...

“em ơi! Sài Gòn pipe...” -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm acrylic & sơn dầu trên giấy, sáng tác vào năm 2014...

Black Painting [Tranh Đen] số 106 -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2013, thuộc loạt tranh "Black Paintings" ["Tranh Đen"] ...

“làm ơn bớt máy lạnh giùm em, ông kwan”  -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Bà Picasso thăm bà Tô Ngọc Vân -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2012...

Black Painting [Tranh Đen] số 105 -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2013, thuộc loạt tranh "Black Paintings" ["Tranh Đen"] ...

Căn cước từ quê hương [II]  -  Lê Quốc Thành
Tác phẩm sử dụng vật liệu hỗn hợp, sáng tác vào tháng 7/2014...

nguyệt thực  -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm sơn dầu và ảnh chụp trên bố, sáng tác vào tháng 7/2014...

Còng đỏ. Tôi  -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2014...

người đi lặng lẽ -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm acrylic & mực trên giấy, sáng tác vào năm 2014...

Căn cước từ quê hương [I] -  Lê Quốc Thành
Tác phẩm sử dụng vật liệu hỗn hợp, sáng tác vào tháng 7/2014...

“xin đi lại từ đầu...”  -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Nhìn (V) -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Paris xám [IV] -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 5/2014...

vườn trắng -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2014...

thời thổ tả -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm acrylic trên giấy, sáng tác vào năm 2014...

Hẻm sáng -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 5/2014...

Cũng có thể là chế độ im lặng  -  Lê Quốc Thành
Tác phẩm sử dụng vật liệu hỗn hợp, sáng tác vào tháng 6/2014...

những ngày nổi gió -  Lê Thánh Thư
Tranh in độc bản, thực hiện vào năm 2004...

Bố cục xám  -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 6/2014...

Nhìn biển Đông qua con thuyền vỡ -  Ann Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào tháng 6/2014...

nhà có hoa giấy trắng -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm acrylic trên giấy, sáng tác vào năm 2014...

Nhìn (IV) -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2014...

này thì trong đầm gì đẹp bằng sen! -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2012...

Nhìn (III) -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2014...

khi cơn sốt lên cao độ... -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 10/2013...

nàng ngậm tẩu -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào đầu tháng 6/2014...

tôi tìm thấy trong trái tim của rừng một ngọn lửa #4 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện năm 2014...

“Có những ngày tôi đi dưới bầu trời kẽm gai” [tưởng niệm Thiên An Môn - 4 tháng 6/1989] -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào đầu tháng 6/2014...

Tưởng niệm Thiên An Môn - 4 tháng 6/1989 -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào đầu tháng 6/2014...

những ngày giam lỏng cuối tuần [tự hoạ] -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm acrylic trên giấy, sáng tác vào tháng 5/2014...

có gì như nắng mới đi qua -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2014...

phố & người những ngày hỗn độn [II] -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm acrylic trên giấy, sáng tác vào tháng 5/2014...

phố & người những ngày hỗn độn [I] -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm acrylic trên giấy, sáng tác vào tháng 5/2014...

Maria Madalena -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 5/2014...

Ngày sinh của Gióng -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2012...

cơn bão ở biển vẫn còn xanh -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào năm 2014...

Window (from Heritage series) -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013, trưng bày tại Carre d’Art, ở Nîmes (Pháp) trong cuộc triển lãm chung “Chorégraphies Suspendues” từ ngày 21.02.2014 đến 27.04.2014...

Một cuộc di tản -  Ann Phong
Tác phẩm sử dụng vật liệu hỗn hợp, sáng tác vào tháng 4/2014...

bài thơ mất tích trong đám lá cháy nâu -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2014...

Nhìn [II] -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2014...

mơ thấy mình bay trên những mái nhà -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2014...

Nhìn -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2014...

trong niềm tuyệt vọng có mầm hồi sinh -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 3/2014...

Interior 5 (from Heritage series) -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013, trưng bày tại Carre d’Art, ở Nîmes (Pháp) trong cuộc triển lãm chung “Chorégraphies Suspendues” từ ngày 21.02.2014 đến 27.04.2014...

đen mặt trời [III] — không đề 5 & 6 -  Phạm Mạnh Hiên
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào đầu năm 2014...

Đi -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Trịnh Công Sơn -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên gỗ, sáng tác vào tháng 3/2014...

Biển đen -  Ann Phong
Tác phẩm sử dụng vật liệu hỗn hợp, thực hiện vào tháng 3/2014...

những ngày biển đục -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 3/2014...

Untitled (from Heritage series) -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013, trưng bày tại Carre d’Art, ở Nîmes (Pháp) trong cuộc triển lãm chung “Chorégraphies Suspendues” từ ngày 21.02.2014 đến 27.04.2014...

tôi tìm thấy trong trái tim của rừng một ngọn lửa #3 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào đầu năm 2014...

mùa hôn ám... -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào đầu năm 2014...

Chân dung thi/hoạ sĩ Vương Ngọc Minh -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào đầu năm 2014...

Chân dung dịch giả Nguyễn Thu Hồng 1956 -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên gỗ, sáng tác vào đầu năm 2014...

Untitled [The school in Quang Tri] (from Heritage series)  -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013, trưng bày tại Carre d’Art, ở Nîmes (Pháp) trong cuộc triển lãm chung “Chorégraphies Suspendues” từ ngày 21.02.2014 đến 27.04.2014...

một chút đam mê, một đám cháy nhỏ -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào đầu năm 2014...

Mắt -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, thực hiện vào đầu năm 2014...

đen mặt trời [II] — không đề 3 & 4 -  Phạm Mạnh Hiên
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào đầu năm 2014...

Interior 4 (from Heritage series) -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2012-2013, trưng bày tại Carre d’Art, ở Nîmes (Pháp) trong cuộc triển lãm chung “Chorégraphies Suspendues” từ ngày 21.02.2014 đến 27.04.2014...

đen mặt trời [I] — không đề 1 & 2 -  Phạm Mạnh Hiên
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào đầu năm 2014...

bóng của khu vườn nơi những con chim ngủ #2 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào đầu năm 2014...

“vỡ mất rồi!” -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào đầu năm 2014...

Người và chim [IV] -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào đầu năm 2014...

nằm cạnh tôi là một giấc mơ thăm thẳm biển #2 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào đầu năm 2014...

diều không đứt dây diều vướng cành cây sao gọi là diều... -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào đầu năm 2014...

Ruin (from Heritage series) -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013, trưng bày tại Carre d’Art, ở Nîmes (Pháp) trong cuộc triển lãm chung “Chorégraphies Suspendues” từ ngày 21.02.2014 đến 27.04.2014...

Người và chim [II] -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào đầu năm 2014...

trong bóng tối chúng tôi là thân rễ #2 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào đầu năm 2014...

Dưới cơn mưa acid -  Ðoàn Trường Giang
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2011...

trong bóng tối chúng tôi là thân rễ -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, bộ ba tấm, thực hiện vào đầu năm 2014...

Thức tỉnh -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào đầu năm 2014...

khởi hành -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào đầu năm 2014...

Chim mùa xuân -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào cuối năm 2013...

xuân hứng -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào đầu năm 2014...

nhìn ra mùa chuyển theo mùa -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2012...

một thế giới già đi nhưng đã không chết -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào năm 2013...

Lời mẹ ru -  Ann Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2012...

Sẹo -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào đầu năm 2014...

Tiệc máu -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào đầu năm 2014...

cảm hứng từ câu thơ của thầy tuệ sỹ: "đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ" -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào đầu năm 2014...

một nửa giấc mơ dịu dàng đêm tháng giêng -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào đầu năm 2014...

Người đi trong tuyết #2 -  Ðinh Cường
Tác phẩm sử dụng màu cà-phê loang và mực đen trên giấy aquarelle, thực hiện vào đầu năm 2014...

bên dưới bầu trời chó cắn #2 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào năm 2013...

Sun dusk -  Nguyễn Trọng Khôi
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào đầu năm 2014...

tôi tìm thấy trong trái tim của rừng một ngọn lửa #2 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào đầu năm 2014...

Ngựa -  Nguyễn Hưng Trinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào đầu năm 2014...

Đêm thắp nhang ngoài trời mù sương -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2008...

Chim và người -  Lê Minh Phong
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

Il était une fois... -  Hoàng Ngọc Biên
Tác phẩm hội hoạ digital, thực hiện vào năm 2011...

Santana Row — mùa trắng -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên gỗ, sáng tác vào năm 2013...

bóng của khu vườn nơi những con chim ngủ -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào năm 2013...

Proust ressuscité -  Hoàng Ngọc Biên
Tác phẩm mực tàu trên giấy bìa trắng, thực hiện vào năm 1970...

Chân dung Marcel Proust -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên gỗ, sáng tác vào năm 2013...

một chủ đề tối #2 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào năm 2013...

B’lao — những nữ tu -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2012...

tôi tìm thấy trong trái tim của rừng một ngọn lửa -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2013...

ngựa vàng -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

Biển đêm -  Lê Minh Phong
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

cơn mưa qua -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 11/2013...

nằm cạnh tôi là một giấc mơ thăm thẳm biển -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào năm 2013...

bây giờ cây đã nở hoa -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm acrylic & sơn dầu trên gỗ, sáng tác vào năm 2013...

những ngày đợi bão -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm acrylic & sơn dầu trên gỗ, sáng tác vào năm 2013...

văn xuôi của những giấc mơ -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào năm 2013...

một chủ đề tối -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào năm 2013...

ngoại ô 1970 -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm acrylic trên carton, sáng tác vào năm 2013...

Chân dung Dương Nghiễm Mậu -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên giấy, sáng tác vào năm 1991...

đầu tháng 11, 2013 -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào đầu tháng 11 năm 2013...

Rừng -  Hoàng Ngọc Biên
Tác phẩm hội hoạ digital, thực hiện vào tháng Hai năm 2008...

linh thị -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào năm 2013...

cửa trắng -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

Nhiều mây chim bay không nổi -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên giấy plast, sáng tác vào tháng 6 năm 2013...

một thư mục cho im lặng #2 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào năm 2013...

mùa rêu hoài phố -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu & acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2013...

thời ném đá -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm acrylic & sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2012...

Chân dung Thầy Tuệ Sỹ -  Ðinh Cường
Tác phẩm chì than trên giấy dó, dặm thêm nước trà, vẽ tại chùa Già Lam, Gia Định, 2010...

quê nhà -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào năm 2013...

Đỗ Trung Quân -  Ðinh Cường
Tác phẩm mực đen trên giấy, sáng tác vào tháng 10/2013...

tháng 10 - vừa khóc vừa cười ăn 10... -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 10/2013...

Phố hộp San Francisco -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 9/2013...

để nhớ những dốc quỳ vàng đà lạt -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào năm 2013...

bữa hôm nay mộng -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào năm 2013...

đô thị ám ảnh -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

Voix / Tiếng nói -  Hoàng Ngọc Biên
Tác phẩm hội hoạ digital, thực hiện vào tháng Giêng năm 2010...

cảm hứng nhân đọc "rừng, đàn bà, điên loạn" của jacques dournes -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào năm 2013...

cơn mộng -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm màu nước trên giấy, sáng tác vào tháng 9/2013...

Hoàng Ngọc Biên par mémoire -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 8/1994...

self-portrait #1 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào năm 2012...

Phố miền Trung -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

Bùi Giáng -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên giấy plast, sáng tác vào tháng 8 năm 2013...

Tự hoạ -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2009...

Chân dung Nguyễn Đức Sơn #2 -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên giấy, sáng tác vào năm 1994...

Địa chỉ nhỏ -  Hoàng Ngọc Biên
Tác phẩm hội hoạ digital, thực hiện vào năm 2011...

Black Painting [Tranh Đen] số 37 -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện năm 2008, thuộc loạt tranh "Black Paintings" ["Tranh Đen"] ...

Cái chết của một nhà thơ -  Lê Minh Phong
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

Black Painting [Tranh Đen] số 31 -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện năm 2008, thuộc loạt tranh "Black Paintings" ["Tranh Đen"] ...

Lên đường -  Lê Minh Phong
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

“thì chúng ta vẫn sống đời sống của mình...” -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

Chân dung Nguyễn Đức Sơn #1 -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên giấy, sáng tác vào năm 1989...

người #1 & #2 -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm arylic trên bố (tranh bộ 2 tấm), sáng tác vào tháng 2/2013...

Bữa ăn cuối cùng -  Lê Minh Phong
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

tháng ngày cuốc đất trồng khoai -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 1994...

Chân dung Sơn Núi #7  -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên carton, sáng tác vào năm 2010...

Chân dung Sơn Núi -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 8/2013...

Hành trình -  Lê Minh Phong
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

tố cầm bổn vô huyền -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác trong đêm 11/8/2013...

vườn dĩ vãng -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

thành phố kỳ lạ của các tiêu chuẩn bệnh quáng gà -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào năm 2013...

sài gòn -  Ðỗ Trung Quân
Tác sơn dầu & acrylic trên gỗ, thực hiện vào năm 2013...

huyền trân - nước non ngàn dặm... -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2012...

mưa chợ lớn #3 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào năm 2013...

Trăng lạnh -  Lê Minh Phong
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

người đạp xe vào thành phố buổi sáng -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 7/2013...

Chân dung Bửu Ý -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên giấy plast, sáng tác vào tháng 7 năm 2013...

nhà có cửa màu tím -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên mảnh đất nung, sáng tác vào năm 2013...

tôi nhớ lại tôi năm 2001 -  Trịnh Cung
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 7/2013...

mưa chợ lớn #2 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm hội họa digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào năm 2013...

1979 - rừng đào linh hiển vẫn ra hoa -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2012...

Mặt người xứ lửa [I] -  Lê Minh Phong
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

Để nhớ nhà thờ Dran -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu và mảnh bao bố trên giấy plast, thực hiện vào tháng 6/2013...

một thư mục cho im lặng -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào năm 2013...

chung bầu trời, chung chiến hào -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu & acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2008...

"Hãy để ngày ấy lụi tàn" -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

ngày nắng hạn -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

con còng còng đỏ -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên giấy plast, sáng tác vào tháng 6 năm 2013...

tàn sen -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

ba người ngồi -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu & acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2009...

Garbage / Rác -  Hoàng Ngọc Biên
Tác phẩm hội hoạ digital, thực hiện vào năm 2004...

"nhìn ra biển đi em!" -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

nơi đây người bé mọn -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu & acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2012...

Phố núi -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên giấy plast, sáng tác vào tháng 6 năm 2013...

Trash / Rác -  Ann Phong
Tác phẩm hội họa sử dụng chất liệu hỗn hợp, thực hiện vào năm 2013...

Tịch lặng [2] -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên giấy plast, sáng tác vào tháng 6 năm 2013...

công viên không ghế đá -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên gỗ, sáng tác vào năm 2013...

Tịch lặng -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

giẻ lau palette -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

chân dung hoàng ngọc biên -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

ngày lên -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

nàng bảo: "sao làm tôi nhớ ký ức chiến tranh..." -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

dưới bầu trời ghẻ lở [1& 2] -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu & acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2013...

Những cây sồi ở Công Viên Arcadia [VII] -  Trịnh Cung
Phác thảo than chì, thực hiện vào tháng 4/2013...

Những cây sồi ở Công Viên Arcadia [VI] -  Trịnh Cung
Phác thảo than chì, thực hiện vào tháng 4/2013...

đêm vỡ -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

chân dung [1 & 2] -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm mực xạ và oil pastel trên giấy, thực hiện vào năm 2013...

ảo cảnh đô thị #14 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào năm 2013...

Những cây sồi ở Công Viên Arcadia [V] -  Trịnh Cung
Phác thảo than chì, thực hiện vào tháng 4/2013...

Những cây sồi ở Công Viên Arcadia [IV] -  Trịnh Cung
Phác thảo than chì, thực hiện vào tháng 4/2013...

để-nhớ-những-cột-đèn-ở-gia-định-buổi-trưa-ngày-ba-mốt-tháng-tư -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào năm 2013...

Những cây sồi ở Công Viên Arcadia [III] -  Trịnh Cung
Phác thảo than chì, thực hiện vào tháng 4/2013...

Những cây sồi ở Công Viên Arcadia [II] -  Trịnh Cung
Phác thảo than chì, thực hiện vào tháng 4/2013...

Những cây sồi ở Công Viên Arcadia [I] -  Trịnh Cung
Phác thảo than chì, thực hiện vào tháng 4/2013...

phượng tháng tư -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

Và ta vẽ bài đồng dao đã mất [1 & 2] -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

đô thị da cam -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2012, trong sưu tập của Hồ Tràm Project......

ảo cảnh đô thị #12 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào năm 2013...

Bàn chân - Chân dung -  Hoàng Ngọc Biên
Tác phẩm hội hoạ digital, thực hiện vào năm 2013...

khoả thân [1 & 2] -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm oil pastel trên giấy, sáng tác vào năm 2013...

bài thơ nhỏ về hoa loa kèn và violet -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

B’lao -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

thành vách sương mù -  Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2013...

trên đường phát triển -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2005...

đỏ -  Phạm Mạnh Hiên
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2012...

Biển tháng tư -  Ann Phong
Tác phẩm sơn acrylic trên bố, thực hiện vào đầu tháng 4 năm 2013...

memory — a tone #24 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào đầu năm 2013...

memory — a tone #33 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào đầu năm 2013...

Người và chim -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên giấy, sáng tác vào đầu tháng 3/2013, để nhớ Phạm Công Thiện...

bức tường trăng -  Phạm Mạnh Hiên
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2012...

memory — a tone #20 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào đầu

memory — a tone #18 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào đầu năm 2013...

Xuân trong công viên -  Trương Vũ
Tác phẩm sử dụng chất liệu hỗn hợp trên bố, sáng tác vào năm 2012...

vintage spring — a memory #3 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào đầu năm 2013...

vintage spring — a memory #2 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào đầu năm 2013...

Xuân -  Trương Vũ
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2008...

Hé cửa vào mai sau -  Trần Ðình Lương
Tranh màu nước, thực hiện vào năm 2012. Nhan đề tranh lấy từ ý bài thơ "Trăm năm như một chiều" của Hoàng Cầm...

vintage spring — a memory -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào năm 2012...

không đề -  Phạm Mạnh Hiên
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2012...

Tĩnh vật -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2005...

Màu đỏ sâu dưới đáy Biển Đông -  Hoàng Ngọc Biên
Tác phẩm hội hoạ digital, thực hiện vào năm 2012...

zờ-zuệch -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm hội hoạ digital, thực hiện vào năm 2012...

Ảo giác từ vườn hoa Nhật Bản -  Trương Vũ
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2007...

giấy dán tường #2 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào đầu năm 2013...

Thu 1212A -  Trương Vũ
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2012...

chúng-sinh -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào tháng 12/2012...

phở - cơm - xe ôm - bia -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu & acrylic trên bố, sáng tác năm 2008, bộ 3 tấm...

dưới rặng san hô bị chôn vùi, tôi nhìn thấy biển #5 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào đầu năm 2013...

dưới rặng san hô bị chôn vùi, tôi nhìn thấy biển #2 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào đầu năm 2013...

Mùng Một Tết Tây 2013 -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm sơn dầu với phấn màu trên bố, thực hiện vào ngày 01.01.2013

Afternoon -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2012, hiện đang trưng bày trong cuộc triển lãm DEEP S.E.A., tại Primo Marella Gallery, Milan, Italia.

Huyễn mộng -  Trương Vũ
Tác phẩm hội họa sử dụng chất liệu hỗn hợp, thực hiện vào năm 2012...

Untitled -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2012, hiện đang trưng bày trong cuộc triển lãm DEEP S.E.A., tại Primo Marella Gallery, Milan, Italia.

Untitled -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2012, hiện đang trưng bày trong cuộc triển lãm DEEP S.E.A., tại Primo Marella Gallery, Milan, Italia.

Tiền Vệ — buổi triều cường  -  Lê Thánh Thư
[10 NĂM TIỀN VỆ] ... Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào tháng 12/2012...

tiền vệ & tôi (II) -  Phạm Mạnh Hiên
[10 NĂM TIỀN VỆ] ... Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào tháng 12/2012...

tiền vệ & tôi (I) -  Phạm Mạnh Hiên
[10 NĂM TIỀN VỆ] ... Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào tháng 12/2012...

Biến tấu Tiền Vệ -  Hiệp Phong
[10 NĂM TIỀN VỆ] ... tranh digital, ngẫu hứng từ biểu tượng của Tiền Vệ, thực hiện vào tháng 12/2012...

Untitled -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2012, hiện đang trưng bày trong cuộc triển lãm DEEP S.E.A., tại Primo Marella Gallery, Milan, Italia.

nằm-mơ/dreaming -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital trên cơ sở nhiếp ảnh, thực hiện vào cuối năm 2012...

Untitled (The church in Quang Tri II) -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2012, hiện đang trưng bày trong cuộc triển lãm DEEP S.E.A., tại Primo Marella Gallery, Milan, Italia.

tim hãy còn đập -  Vương Ngọc Minh
[10 NĂM TIỀN VỆ] Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào tháng 11/2012...

Những hạt giống bay đi -  Ann Phong
[10 NĂM TIỀN VỆ] ... Tranh acrylic trên bố, sáng tác năm 2011. Hoạ sĩ gửi riêng cho Tiền Vệ như một lời chúc mừng sinh nhật 10 năm...

thư-pháp-nàng -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm hội hoạ digital, thực hiện vào tháng 10/2012...

i-have-a-big-freedom -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm hội họa digital, thực hiện vào ngày 28/9/2012...

Linga Rouge -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên vải, sáng tác vào ngày 25/9/2012..

chỗ tôi -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm sử dụng bột màu và cát trên giấy, thực hiện vào tháng 9/2012...

những-tiếng-leng-keng-của-trẻ-mục-đồng-chỉ-còn-là-ngọn-gió-đắng-thổi-qua-tán-cây-cao-nhất -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm hội họa digital, thực hiện vào năm 2012...

chúng ta vừa trôi vừa chìm -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu & acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2012...

vừa đi, vừa hát, vừa lo -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu & acrylic, sáng tác năm 2012...

pp-1-et-seq -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm hội hoạ kỹ thuật số, thực hiện vào năm 2012...

thu xưa -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào tháng 9/2012...

Bài thơ trên lưng người -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu trên carton, thực hiện vào năm 1990...

Độc thoại của biển / Soliloquy of the sea -  Ann Phong
Hoạ phẩm sử dụng chất liệu hỗn hợp trên gỗ, thực hiện vào năm 2012...

Tiến hoá #2 -  Trương Vũ
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào tháng 6/2012...

dấu để lại -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm sơn dầu trên thiếc, sáng tác vào tháng 7/2012...

Điệu vũ mừng chiến thắng -  Trương Vũ
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác năm 2010...

Vô đề #3 -  Trương Vũ
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2008...

Reflection -  Nguyễn Đình Đăng
Tác phẩm sơn dầu trên linen canvas, thực hiện vào năm 2012. Bức tranh này sẽ được trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Chủ Thể lần thứ 48, ở Bảo tàng Mỹ thuật Tokyo từ 1/9 tới 15/9/2012...

Cái còn lại trên bãi biển hoang -  Trương Vũ
Tác phẩm acrylic trên bố, thực hiện vào năm 2008...

Đêm - Một góc nắng -  Hoàng Ngọc Biên
Tác phẩm tạo hình bằng kỹ thuật số...

bể đời và tôi -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm sử dụng vật liệu hỗn hợp, trên gỗ, thực hiện vào tháng sáu, 2012...

Đời sống trên sông #3 -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện năm 2011...

Shenandoah trong mù sương -  Trương Vũ
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2012...

Máu goè -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào đầu tháng 6/2012...

ruột rà -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào đầu tháng 6/2012...

Làm sao? -  Trương Vũ
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện năm 2011...

Giá trị xanh #2 -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện năm 1996...

Black Painting [Tranh Đen] số 100 -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện năm 2011, thuộc loạt tranh "Black Paintings" ["Tranh Đen"] ...

Đời sống trong hang động -  Trương Vũ
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác năm 2009...

Chân dung ngài Feremod xứ Sephec -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2011, thuộc bộ tranh TAY...

Biển nặng -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2011, thuộc bộ tranh TAY...

Cuộc thương lượng -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 12/2010, thuộc bộ tranh TAY...

Bặt âm -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên giấy báo, sáng tác vào tháng 5 năm 2012...

Sự phát triển #5 -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2002...

“The Fall of Saigon” -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác năm 2009, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO, trong Witness Collection...

kí ức ngày 30 tháng tư 1975 -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào tháng 4/2012...

“Chiếc lá cuối cùng” -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm bằng màu nước, mực và acrylic trên giấy, sáng tác năm 2011, thuộc bộ tranh TAY...

“...” -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2011, thuộc bộ tranh TAY, trong sưu tập của Haslla Museum, Korea...

Đời sống trên sông #8 -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 1999...

Nhan sắc -  Thân Trọng Minh
Tác phẩm sơn dầu trên giấy, sáng tác vào tháng 7/2011...

lời, từ -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 4/2012...

Giấc mơ Lạ [1] -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2011, thuộc bộ tranh TAY...

Giấc mơ Lạ [2] -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2011, thuộc bộ tranh TAY...

Tiền trong tay -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2010-2012, thuộc bộ tranh TAY...

Lễ hiến tế -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2011, thuộc bộ tranh TAY...

Cục gạch -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2010, thuộc bộ tranh TAY...

nỗi đêm -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm sơn dầu và chất liệu hỗn hợp, sáng tác vào tháng 3/2012...

Thơ ở đâu xa -  Ðinh Cường
[TƯỞNG NHỚ 6 NĂM NGÀY MẤT THANH TÂM TUYỀN] 8 bức chân dung Thanh Tâm Tuyền, vẽ tại St. Paul, tháng 12/1990...

Rùa Tiến Bộ -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2010-2012, thuộc bộ tranh TAY...

nơi kí ức bị gạch, xoá -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm sơn dầu & chất liệu hỗn hợp, sáng tác vào tháng 3/2012...

Một cuộc thi ăn -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2011, thuộc bộ tranh TAY...

Các phóng bút trong mỗi sát na về Phạm Công Thiện -  Ðinh Cường
14 chân dung theo ký ức, nhân ngày giỗ đầy năm Phạm Công Thiện (08.03.2011-08.03.2012) ...

In memoriam Phạm Công Thiện -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm ghép hình, thực hiện nhân ngày giỗ đầy năm Phạm Công Thiện (08.03.2011-08.03.2012) ...

cuống nhau -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 3/2012...

Lắng nghe -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác năm 2009, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Người nổi tiếng -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2010, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Dốc tiền -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2010, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Trò chơi -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2010, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Trò chơi thả diều -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2009, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Trò chơi thả diều (lithograph) -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm lithograph trên giấy Guciano paper (giới hạn 18 bản in), thực hiện năm 2010, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Tiệc Tùng Tiệc Tùng -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2010, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Bữa tiệc cuối cùng -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2010, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Tiền -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2010, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Chân dung Tự Do -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2009, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Rồng [Dragon] -  Lê Quảng Hà
Tác phẩm sơn mài, thực hiện vào năm 1997-2005...

Sức sống & nhịp điệu -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu trên bố, bộ 4 tấm, thực hiện vào năm 1997...

Amami, Amami! ("Hãy yêu tôi, Amami!")  -  Nguyễn Đình Đăng
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào đầu năm 2012...

Môi mây -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2006...

Không gian đô thị #5 -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 1997, trong bộ sưu tập của viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Fujita Vente, Tokyo, Japan...

Black Painting [Tranh Đen] số 80 -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2009. Đây là một trong 4 tác phẩm của Nguyễn Thái Tuấn đã được đem vào bộ sưu tập của Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Queensland, Australia...

Black Painting [Tranh Đen] số 44 -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện năm 2008, thuộc loạt tranh "Black Paintings" ["Tranh Đen"] ...

Black Painting [Tranh Đen] số 102 -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện năm 2011, thuộc loạt tranh "Black Paintings" ["Tranh Đen"] ...

Chặng đàng thánh giá [I- IV- XII- XIV] -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2011...

chặng đàng thánh giá #2 -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2011...

Evening -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2011...

Room of the prince -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2010. Đây là một trong 4 tác phẩm của Nguyễn Thái Tuấn đã được đem vào bộ sưu tập của Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Queensland, Australia...

Nội thất [3] -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên vải, thực hiện vào năm 2011...

Nội thất [2] -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên vải, thực hiện năm 2011...

xử nữ -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2011...

Nội thất [1] -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên vải, thực hiện vào năm 2011...

Biến khúc tháng mười một -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2011...

Biển thời đã mất -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào năm 2011...

bờ xám -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình khai triển từ nhiếp ảnh...

một bãi thơ -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình khai triển từ nhiếp ảnh, thực hiện năm 2011...

ở tenderloin -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào tháng 10 năm 2011...

Thiền #2 -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm hội hoạ sử dụng chất liệu tổng hợp trên bố, thực hiện vào năm 2011...

Black Painting [Tranh Đen] số 50 -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện năm 2008, thuộc loạt tranh "Black Paintings" ["Tranh Đen"]. Đây là một trong 4 tác phẩm của Nguyễn Thái Tuấn được đem vào bộ sưu tập của Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Queensland, Australia...

biến tấu quanh một đề thơ cổ #2 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình khai triển từ nhiếp ảnh, thực hiện năm 2011...

Đời sống trên sông #9 -  Lê Thánh Thư
Hoa phẩm sử dụng sơn dầu trên bố, thực hiện năm 2010...

biến tấu quanh một đề thơ cổ #1 -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình khai triển từ nhiếp ảnh, thực hiện năm 2011...

thần vệ nữ và cái lỗ -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình khai triển từ nhiếp ảnh, thực hiện năm 2011...

Đời sống trên sông Cái, Nha Trang -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện năm 2010...

Chân dung người quen -  Lê Thánh Thư
Hoa phẩm sử dụng sơn dầu trên bố...

lời rêu -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình khai triển từ nhiếp ảnh...

Người đàn bà nằm -  Lê Thánh Thư
Hoa phẩm sử dụng sơn dầu & acrylic trên bố...

buổi sáng một mình -  Vương Ngọc Minh
Hoạ phẩm sử dụng bột màu trên giấy...

cuối tuần ở x. -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình khai triển từ nhiếp ảnh...

bài thơ biển -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình khai triển từ nhiếp ảnh...

thi sĩ là nòi thấu thị -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình khai triển từ nhiếp ảnh...

màu tháng giêng -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình khai triển từ nhiếp ảnh, cảm hứng từ câu thơ “Màu tháng giêng lạnh một miền ta” trong bài ”Mưa tình nhân” của Trần Anh...

những cơn mưa của ngày cá tháng tư -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình khai triển từ nhiếp ảnh...

Tháng ngày khiết tịnh -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sử dụng vât liệu tổng hợp trên bố, thực hiện năm 2011

nghe trưa -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình khai triển từ nhiếp ảnh...

một chỗ ngồi bỏ không -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình khai triển từ nhiếp ảnh...

Xuống đường #6 -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu & acrylic trên bố, hoàn tất năm 2011...

ánh lên như một vệt màu mơ mộng trong tôi [1&2] -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình khai triển từ nhiếp ảnh...

ánh lên như một vệt màu mơ mộng trong tôi [3&4] -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình khai triển từ nhiếp ảnh...

Xuống đường -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu & acrylic trên bố, hoàn tất năm 2011...

Black Painting [Tranh Đen] số 79 -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện năm 2009, thuộc loạt tranh "Black Paintings" ["Tranh Đen"] ...

Những đường rãnh mù của kí ức -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào tháng 6/2011...

Cõi người -  Lê Thánh Thư
Bộ tác phẩm 3 bức sơn dầu và acrylic trên bố, thực hiện năm 2009...

Black Painting [Tranh Đen] số 70 -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên bố, khởi sự cuối năm 2007, hoàn tất năm 2008, thuộc loạt tranh "Black Paintings" ["Tranh Đen"]. Đây là chân dung của một người đàn bà vô danh đã đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược vào tháng 12 năm 2007...

Đá tảng -  Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên vải bố, thực hiện vào tháng 5, 2011...

Black Painting [Tranh Đen] số 45 -  Nguyễn Thái Tuấn
Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện năm 2008, thuộc loạt tranh "Black Paintings" ["Tranh Đen"]. Đây là một trong 4 tác phẩm của Nguyễn Thái Tuấn được đem vào bộ sưu tập của Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Queensland, Australia...

Jesus Christ -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu trên bố, hoàn tất vào năm 2010...

Phạm Công Thiện qua trí nhớ  -  Ðinh Cường
Phác thảo sơn dầu trên giấy bià cứng, thực hiện ngày 08.03.2011...

Đô thị tháng Tư -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu trên bố, hoàn tất năm 2009...

Black Painting [Tranh Đen] số 94 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2010...

Những người ăn không khí #3 -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu & acrylic trên bố, thực hiện năm 2011...

Dải khăn sô cho biển -  Trần Ðình Lương
Tranh màu nước, tháng 3/2011...

Không gian lễ hội -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm acrylic và sơn dầu trên bố, hoàn tất vào năm 2009...

Những người ăn không khí -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu và acrylic trên bố, hoàn tất vào năm 2010...

Mona Lisa xứ Rumani / Romanian Mona Lisa -  Nguyễn Đình Đăng
Tác phẩm sơn dầu trên bố, hoàn tất vào năm 2011...

Khuôn mặt Thánh -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm sơn dầu trên bố, hoàn tất vào năm 2010...

Phiêu -  Vương Ngọc Minh
Tranh giấy xé/dán trên gỗ, thực hiện vào trung tuần tháng 2 năm 2011...

Lưu vong -  Vương Ngọc Minh
Tranh giấy xé/dán trên ván ép, thực hiện vào trung tuần tháng 2 năm 2011...

Nhớ bạn Nguyễn Tôn Nhan -  Nguyễn Trọng Khôi
[TƯỞNG NIỆM NGUYỄN TÔN NHAN (1948-2011)] ... Chân dung phác thảo, chì than trên giấy...

Black Painting [Tranh Đen] số 32 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008, của Nguyễn Thái Tuấn, tác phẩm này đã được trưng bày trong cuộc triển lãm WITHIN EMPTINESS tại 10 Chancery Lane Gallery (SoHo, Central, Hong Kong) từ ngày 23.11.2010 đến 15.12.2010, cùng với tác phẩm của các hoạ sĩ Gonkar Gyatso (Tibet), Huang Rui (China), Lindy Lee (Australia), Muchen and Shao Yinong (China), Fiona Pardington (New Zealand) và Sopheap Pich (Cambodia)...

Cuộc xâm lăng gốm sứ -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác năm 2009, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Tổ khúc tháng giêng -  Vương Ngọc Minh
Hoạ phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện đầu năm 2011...

Giấc mơ 11 - Đổi gác -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2009, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Ông Phật nhỏ | Cõi Niết-bàn -  Vương Ngọc Minh
Hai bức tranh bằng giấy cắt dán trên gỗ, sáng tác đầu năm 2011...

Dừng lại -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2009, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Ra khơi -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2009, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Nhất Định Thắng Lợi -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2009, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Bầu trời màu tím -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2009, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Xung phong -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2009, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Câu lạc bộ Lắng Nghe -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2009, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Huynh đệ / Brotherhood -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2009, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Tự do -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác năm 2009, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO...

Black Painting [Tranh Đen] số 10 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008, của Nguyễn Thái Tuấn, tác phẩm này đang được trưng bày trong cuộc triển lãm WITHIN EMPTINESS tại 10 Chancery Lane Gallery (SoHo, Central, Hong Kong) từ ngày 23.11.2010 đến 15.12.2010, cùng với tác phẩm của các hoạ sĩ Gonkar Gyatso (Tibet), Huang Rui (China), Lindy Lee (Australia), Muchen and Shao Yinong (China), Fiona Pardington (New Zealand) và Sopheap Pich (Cambodia)...

Những ám ảnh vớ vẩn -  Lê Quốc Thành
Tác phẩm sử dụng chất liệu tổng hợp, thực hiện vào năm 2010...

Hôm qua, hôm nay, ngày mai, và cứ thế... -  Lê Quốc Thành
Tác phẩm sử dụng chất liệu tổng hợp, thực hiện vào năm 2010...

Mảnh vụn thời gian, và những ám ảnh vớ vẩn [2] -  Lê Quốc Thành
Tác phẩm sử dụng chất liệu tổng hợp, thực hiện vào năm 2009...

Danube -  Trần Ðình Lương
Một bức tranh màu nước...

Black Painting [Tranh Đen] số 33 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008...

Cổ tích Phố -  Ðỗ Thượng Thế
Tác phẩm hội hoạ sử dụng chất liệu tổng hợp, thực hiện vào tháng 8/2010...

Trên bảo dưới nghe -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm nghệ thuật tạo hình bằng phương tiện kỹ thuật số, sáng tác cuối tháng 9 năm 2010…

Tất cả đều là đồ vật -  Lê Quốc Thành
Tranh sáng tác năm 2010, chất liệu tổng hợp...

Một người hoành tráng -  Lê Quốc Thành
Tranh sáng tác năm 2009, chất liệu tổng hợp...

Sự vận động của ngôn ngữ #1 -  Trần Kiến Quốc
Tác phẩm hội hoạ thực hiện năm 2005 với chất liệu tổng hợp...

Sự vận động của ngôn ngữ #6 -  Trần Kiến Quốc
Tác phẩm hội hoạ thực hiện năm 2005 với chất liệu tổng hợp...

Phép biện chứng của những hoang tưởng -  Lê Quốc Thành
Tranh sáng tác năm 2009, chất liệu tổng hợp...

Chân dung Trịnh Cung -  Nguyễn Thái Tuấn
Chân dung hoạ sĩ Trịnh Cung, tranh sơn dầu, sáng tác năm 2007-2009...

Những cánh đồng -  Lê Thánh Thư
Tranh sơn dầu, sáng tác năm 2009...

Living value / Giá trị sống -  Lê Thánh Thư
Tranh dự triển lãm mỹ thuật đương đại tại BACC (Bangkok Art & Culture Centre / Trung Tâm Nghệ Thuật Và Văn Hoá Bangkok) từ 03/08/2010 đến 15/08/2010, nhân dịp kỷ niệm 20 thành lập Akko Art Gallery...

Sự vớ vẩn của giáo dục phổ thông bây giờ -  Lê Quốc Thành
Tranh sáng tác năm 2009, chất liệu tổng hợp...

Có thể là phong cảnh -  Lê Quốc Thành
Tranh sáng tác năm 2010, chất liệu tổng hợp...

Ừ, cứ tự nhiên như vậy -  Lê Quốc Thành
Tranh sáng tác năm 2010, chất liệu tổng hợp...

Người vượt lên số phận -  Lê Thánh Thư
Tranh sơn dầu trên bố, khổ 155x55cm, sáng tác năm 2010...

Friedrich Nietzsche đã nói với tôi như thế... -  Lê Quốc Thành
Tranh sáng tác năm 2010, chất liệu tổng hợp...

Chuyện bình thường. Chắc thế...! -  Lê Quốc Thành
Tranh sáng tác năm 2010, chất liệu tổng hợp...

khuôn mặt buổi chiều -  Vương Ngọc Minh
tranh bằng giấy / cắt dán, 2 tấm 51x51 cm, sáng tác năm 2010...

Black Painting [Tranh Đen] số 07 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009, và đã được đem vào bộ sưu tập của Sherman Contemporary Art Foundation, Sydney...

Sài Gòn, 30.4 -  Hoàng Ngọc Biên
Tác phẩm tạo hình bằng kỹ thuật số...

Dòng sông / River -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm hội hoạ hoàn tất năm 2007...

Quê -  Vương Ngọc Minh
Tranh màu nước & cà-phê trên giấy...

Giá trị sống [1&2] / Living value [1&2] -  Lê Thánh Thư
Tác phẩm hội hoạ hoàn tất năm 2008 và 2009...

War / Chiến Tranh -  Nguyễn Đại Giang
Tranh sơn dầu trên bố...

Black Painting [Tranh Đen] số 74 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009...

Tháng Tư đen -  Vương Ngọc Minh
Tranh sơn dầu trên thiết [đốt] ...

Black Painting [Tranh Đen] số 62 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009...

Black Painting [Tranh Đen] số 83 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009...

Lynh Bacardi -  Nguyễn Thái Tuấn
Chân dung một nhà thơ...

Black Painting [Tranh Đen] số 84 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009...

Black Painting [Tranh Đen] số 71 (Ban Gioc Waterfall / Thác Bản Giốc) -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009...

Black Painting [Tranh Đen] số 87 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009...

Black Painting [Tranh Đen] số 85 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009...

Black Painting [Tranh Đen] số 86 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009...

Black Painting [Tranh Đen] số 72 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009...

A Tribute to Ruth Bernhard -  Hoàng Ngọc Biên
Tranh digital thực hiện theo tác phẩm nhiếp ảnh Hips Horizontal (1975) của Ruth Bernhard. Nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh Ruth Bernhard là người gốc Đức, sống tại Mỹ. Cuối năm 2006, bà qua đời, hưởng thọ trên 100 tuổi. Hoạ sĩ Hoàng Ngọc Biên làm tấm tranh digital này để tưởng niệm...

Cây của Biển [Sea Tree] -  Phạm Huy Thông
Về ý nghĩa của tác phẩm này, hoạ sĩ Phạm Huy Thông viết: “Không khí Giáng Sinh đang đến cũng là lúc tôi vừa hoàn thành một bức tranh mới. Bức tranh nói về những thuyền nhân Việt Nam, họ đã phải vất vả đấu tranh sinh tồn và nay đã định cư và trở nên thịnh vượng khắp nơi trên thế giới. Họ trở thành một phần quan trọng của văn hoá Việt. Theo nghĩa hiểu xa xôi, họ cũng là những người mở mang bờ cõi nước Việt, giống như câu chuyện xa xưa: Lạc Long Quân đem 50 người con ra biển. Tôi gửi bức tranh này đến các bạn như một lời chúc mừng Giáng Sinh vui vẻ và Năm Mới thịnh vượng.”

Black Painting [Tranh Đen] số 59 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008...

Dàn âm thanh nổi 5.1 -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm trong loạt tranh "Cập nhật / Mise à jour"...

Khuyến mãi -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm trong loạt tranh "Cập nhật / Mise à jour"...

Karaoke hàng ngày -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm trong loạt tranh "Cập nhật / Mise à jour"...

Lụt -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm trong loạt tranh "Cập nhật / Mise à jour"...

Qua mùa đông -  Trần Ðình Lương
Một bức tranh màu nước...

Bán trâu -  Phạm Huy Thông
Tác phẩm trong loạt tranh "Cập nhật / Mise à jour"...

Black Painting [Tranh Đen] số 73 ("1979") -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009...

Black Painting [Tranh Đen] số 66 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009, bức số 64 này đang được trưng bày trong cuộc triển lãm tập thể "TIME LIGAMENTS" – CONTEMPORARY VIETNAMESE ARTISTS (từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8, 2009) tại 10 Chancery Lane Gallery, Hong Kong.

Black Painting [Tranh Đen] số 68 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009, bức số 64 này đang được trưng bày trong cuộc triển lãm tập thể "TIME LIGAMENTS" – CONTEMPORARY VIETNAMESE ARTISTS (từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8, 2009) tại 10 Chancery Lane Gallery, Hong Kong.

Black Painting [Tranh Đen] số 64 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009, bức số 64 này đang được trưng bày trong cuộc triển lãm tập thể "TIME LIGAMENTS" – CONTEMPORARY VIETNAMESE ARTISTS (từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8, 2009) tại 10 Chancery Lane Gallery, Hong Kong.

Không đề -  Hiệp Phong
Tác phẩm digital art...

Black Painting [Tranh Đen] số 73 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2009...

Ngó ra [Looking Out] -  NMynh
Tranh sơn dầu, vẽ với Thận Nhiên...

Black Painting [Tranh Đen] số 26 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008...

Tranh Tết -  Ðỗ Trung Quân
Ba bức tranh Tết...

Ngày nắng [Sunny day] -  Lê Quảng Hà
Tranh sơn dầu trên bố, khổ 155x195cm, sáng tác năm 2004.

Black Painting [Tranh Đen] số 4 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2007...

Trời không xanh [Sky is not blue] -  Lê Quảng Hà
Tranh sơn dầu trên bố, khổ 155x195cm, sáng tác năm 2005.

Untitled No.57 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 1999...

Untitled No.6 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2003...

Black Painting [Tranh Đen] số 57 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008...

Black Painting [Tranh Đen] số 51 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008...

Black Painting [Tranh Đen] số 55 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008...

Black Painting [Tranh Đen] số 43 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008...

Black Painting [Tranh Đen] số 47 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008...

Ký ức về một hàng me -  Trần Ðình Lương
Tác phẩm hội hoạ màu nước...

Black Painting [Tranh Đen] số 52 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008...

Đàn đêm thâu -  Trần Ðình Lương
Tác phẩm hội hoạ màu nước...

Những người đàn ông -  Lê Kiệt
Hoạ phẩm sơn dầu trên bố, hoàn thành năm 2005.

Black Painting [Tranh Đen] số 3 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008...

Black Painting [Tranh Đen] số 23 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008...

Untitled -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 1996...

Untitled -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 1997...

Humanity -  Nguyễn Đại Giang
Tranh sơn dầu qua thủ pháp "upside-down"...

Woman on Chair -  Nguyễn Đại Giang
Tranh sơn dầu qua thủ pháp "upside-down"...

Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang -  Trần Ðình Lương
Tranh màu nước. Lấy cảm hứng từ một câu thơ Tuệ Sỹ...

Untitled No.13 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2003...

Untitled No.8 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2003...

Music calls the dawn / Nhạc gọi ban mai -  Trần Ðình Lương
Tranh màu nước trên giấy...

Untitled -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 1996...

Untitled -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 1999...

Untitled No.14 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2003...

Black Painting [Tranh Đen] số 20 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008...

Black Painting [Tranh Đen] số 17 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm của loạt "Black Paintings" ["Tranh Đen"], sáng tác năm 2008...

Untitled -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 1996...

Trừu tượng số 10 -  Mặc Tuân
Tác phẩm tạo hình bằng kỹ thuật số...

Untitled -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 1999...

Thằng bù nhìn -  Mặc Tuân
Tranh sơn dầu trên giấy...

Ký Ức số 2 -  Mặc Tuân
Tác phẩm tạo hình bằng kỹ thuật số...

Trừu tượng số 6 -  Mặc Tuân
Tác phẩm tạo hình bằng kỹ thuật số...

Những độ của mùa thu  -  Hoàng Ngọc Biên
Tác phẩm tạo hình bằng kỹ thuật số...

Untitled No.17 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2003...

Untitled No.27 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2004...

Đồng quê -  Hoàng Ngọc Biên
Tác phẩm tạo hình bằng kỹ thuật số...

Untitled No.25 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2004...

Untitled No.38 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2005...

Bàn tay & Mặt -  Hoàng Ngọc Biên
Tác phẩm tạo hình bằng kỹ thuật số...

Sáng trăng -  Hoàng Ngọc Biên
Tác phẩm tạo hình bằng kỹ thuật số...

Nhà trên núi -  Hoàng Ngọc Biên
Tác phẩm tạo hình bằng kỹ thuật số...

Untitled No.52 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2006...

Khoảng cách nội tại -  Lê Kinh Tài
Một tác phẩm trong loạt tranh "SAU NGÀY LÀ... ĐÊM..." (2007).

Giấc mơ không chỉ của trẻ con -  Lê Kinh Tài
Một tác phẩm trong loạt tranh "SAU NGÀY LÀ... ĐÊM..." (2007).

Untitled -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 1996...

Khó biết có thể hay không? -  Lê Kinh Tài
Một tác phẩm trong loạt tranh "SAU NGÀY LÀ... ĐÊM..." (2007).

Định hướng -  Lê Kinh Tài
Một tác phẩm trong loạt tranh "SAU NGÀY LÀ... ĐÊM..." (2007).

Untitled No.39 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2005...

Untitled No.32 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2005...

Untitled No.29 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2004...

Mặt chữ điền -  Trần Ðình Lương
Tranh sơn dầu, trừu tượng...

Untitled No.22 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2004...

Untitled No.33 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2005...

Transformation -  Mỹ Lệ Thi
sơn acrylic trên bố, khổ 150X90 cm, sáng tác năm 2007...

Untitled No.23 -  Nguyễn Thái Tuấn
Một trong những tác phẩm thực hiện trong năm 2004...

Lotus Walk -  Mỹ Lệ Thi
Bộ tranh 4 bức...

UNTITLED No.1 -  Nguyễn Thái Tuấn
Bộ tranh 4 bức...

Untitled No.1a -  Nguyễn Thái Tuấn
Bức thứ nhất của bộ UNTITLED No.1

Untitled No.1b -  Nguyễn Thái Tuấn
Bức thứ hai của bộ UNTITLED No.1

Untitled No.1c -  Nguyễn Thái Tuấn
Bức thứ ba của bộ UNTITLED No.1

Untitled No.1d -  Nguyễn Thái Tuấn
Bức thứ tư của bộ UNTITLED No.1

Purity -  Trần Ðình Lương
Tranh sơn dầu, trừu tượng...

Về nhà -  Hoàng Ngọc Biên
[TƯỞNG NIỆM DIỄM CHÂU (1937-2006)] Tác phẩm tạo hình bằng kỹ thuật digital painting, cuối tháng Giêng 2007, để gửi theo Diễm Châu...

Chân dung Diễm Châu [II] -  Nguyễn Quỳnh
[TƯỞNG NIỆM DIỄM CHÂU (1937-2006)] Diễm Châu qua phác thảo màu nước [dở dang] của Nguyễn Quỳnh.

Chân dung Diễm Châu [I] -  Nguyễn Quỳnh
[TƯỞNG NIỆM DIỄM CHÂU (1937-2006)] Diễm Châu qua nét ký hoạ của Nguyễn Quỳnh.

Chân dung Diễm Châu -  Phạm Kim Khải
[TƯỞNG NIỆM DIỄM CHÂU (1937-2006)] Diễm Châu qua nét ký hoạ của Phạm Kim Khải.

Composition I -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình bằng kỹ thuật digital painting, lấy cảm hứng từ hoa văn trên vải thổ cẩm và y phục của những dân tộc thiểu số ở Tây-Bắc Việt Nam.

Ngày biển lặng -  Trần Mạnh Đức
Ba bức tranh sơn dầu về biển....

Vẽ Kiều -  Lê Thành Nhơn (1940-2002)
7 bức tranh Kiều ở lầu xanh, trong loạt tranh về Truyện Kiều, do Lê Thành Nhơn vẽ bằng bút chì trên giấy (1993-1996) ...

Fantasia -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình bằng kỹ thuật digital painting.

Những con mắt thuyền -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình bằng kỹ thuật digital painting.

Vẽ Kiều -  Lê Thành Nhơn (1940-2002)
Bốn lần Kiều đàn: 1. "Trong như tiếng hạc bay qua" | 2. "Người ngoài cười nụ người trong khóc thầm" | 3. "Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay" | 4. "Phím đàn dìu dặt tay tiên"

Dưỡng khí -  Nguyễn Hưng Trinh

The world from a child's eyes -  Phạm Tấn Ngọc

Bình minh màu vàng -  Trần Hải Minh

Life -  Lê Kiệt

Nudity -  Lê Văn Tài

Moon Fall -  Lê Văn Tài

Duet -  Nguyễn Hưng Trinh

Không lời -  Trần Dần

Mâm -  Nguyễn Văn Tiến

Ký hoạ -  Trần Dần

(Wo)Men Fruits -  Lê Văn Tài

Lạc -  Nguyễn Hưng Trinh

Good Morning Vietnam -  Trần Trọng Vũ

(Wo)Men Flowers (still life) -  Lê Văn Tài

The Cycle of Lingams (group of 3) -  Lê Văn Tài

A Musical Moment -  Phạm Tấn Ngọc

Loã -  Nguyễn Hưng Trinh

Coastal People -  Lê Kiệt

The Sunset of Gods -  Phạm Tấn Ngọc

Convection -  Lê Văn Tài

Fish Season -  Lê Kiệt

Múa -  Nguyễn Hưng Trinh

Discussion -  Lê Kiệt

Humanity -  Phạm Tấn Ngọc

Tìm -  Nguyễn Hưng Trinh

Ám ảnh -  Lê Kinh Tài

Một góc và cả thảy -  Lê Quốc Thành

Blue memory -  Trần Trọng Vũ

Consciousness of Beauty -  Phạm Tấn Ngọc

Không đề -  Lê Kinh Tài

Nghệ thuật 100% -  Nguyễn Văn Tiến

Dục -  Nguyễn Hưng Trinh

Không gian số 1 -  Lê Quốc Thành

Alert Passivity -  Phạm Tấn Ngọc

Ða văn -  Nguyễn Hưng Trinh

Existence -  Phạm Tấn Ngọc

Lặng -  Nguyễn Hưng Trinh

Civilization -  Phạm Tấn Ngọc

Không -  Nguyễn Hưng Trinh

Sắp ra đời -  Lê Quốc Thành

Choiceless-Awareness -  Phạm Tấn Ngọc

Ví dụ về một sự có mặt -  Lê Quốc Thành

Vắng -  Nguyễn Hưng Trinh

Apollon & Daphne -  Phạm Tấn Ngọc

Chiêm Bao -  Lê Quốc Thành

Red cloak and haze -  Lê Thành Nhơn (1940-2002)

Winter -  Lê Thành Nhơn (1940-2002)

Spiral -  Lê Thành Nhơn (1940-2002)

Shell -  Lê Thành Nhơn (1940-2002)

Pietà -  Lê Thành Nhơn (1940-2002)

Kiss -  Lê Thành Nhơn (1940-2002)

Birds of paradise -  Lê Thành Nhơn (1940-2002)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021