điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
 
danh mục tác phẩm
 
 

Mẹ và con -  Dương Văn Hùng
Tác phẩm điêu khắc - hội hoạ, thực hiện tại California, năm 2015...

Chân dung Ông Tù -  Lê Thành Nhơn (1940-2002)
[TƯỞNG NIỆM NGUYỄN CHÍ THIỆN (1939-2012)] ... Tác phẩm điêu khắc bằng đồng đen, hoàn tất năm 1987, trong thời gian nhà thơ Nguyễn Chí Thiện còn bị giam cầm trong nhà tù Hỏa Lò...

Twyla -  Lê Phong

Sitting Buddha -  Lê Thành Nhơn (1940-2002)

Mother & Child -  Lê Phong

Four seasons in one day -  Lê Thành Nhơn (1940-2002)

Phan Bội Châu -  Lê Thành Nhơn (1940-2002)

Louise Carbines -  Lê Thành Nhơn (1940-2002)

Joy -  Lê Thành Nhơn (1940-2002)

Head of the young girl -  Lê Thành Nhơn (1940-2002)

Dr. Phillip Law -  Lê Thành Nhơn (1940-2002)

Sitting Buddha at Hue Nghiem temple -  Lê Thành Nhơn (1940-2002)

Do not abandon me, Freedom -  Lê Thành Nhơn (1940-2002)

Sanh, Lão, Bịnh, Tử -  Lê Thành Nhơn (1940-2002)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021