điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Vietnamese Non La

Vietnamese Non La 1
2002, with Phong Le, Part of Sculptures in the City
Martin Place, Sydney. Vietnamese Hat made from palm leaf.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021