Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
ban biên tập   thư toà soạn
mục lục
Việt 7 /  Giữa năm 2001 -  Chủ nghĩa hậu hiện đại và văn học việt nam

thơ

Thơ  -  Chim Hải

Thơ  -  Phan Nhiên Hạo

Dự phóng cho những giấc mơ  -  Thận Nhiên

Từ đẹp nhất  -  Ðinh Linh

Giấc mơ chiều  -  Ðinh Trường Chinh

Những Mối Quan Hệ  -  Nguyễn Quốc Chánh

M, December  -  Uyên Nguyên

Nâu huyễn  -  Vi Hoà

Thơ  -  Phạm Miên Tưởng

Thơ  -  Nguyễn Hoàng Tranh

Thơ  -  Ý Liên

Thơ  -  Lê Thị Thấm Vân

Yêu người  -  Ngy Dathah

Thơ  -  Trần Tiến Dũng

Tôi, nhà thơ  -  Trần Lộc Bình

truyện / tuỳ bút

Hẻm  -  Nguyễn Thị Hoàng Bắc

Lối thoát hiểm hoả hoạn  -  Ðinh Linh

M.  -  Cổ Ngư

Tiểu thuyết  -  Nguyễn Đăng Thường

Một chuyện tình không được quyền kết thúc  -  Nguyễn Như Núi

tiểu luận / nhận định

Gà gáy trong thơ  -  Võ Phiến

Ghi chép về thơ (1954)  -  Trần Dần

Thơ và phân tâm học  -  Nguyễn Đức Tùng

Viết về một nền văn học quá độ  -  Nguyễn Hoàng Văn

Thực trạng thơ Việt Nam  -  Nguyễn Hoàng Ðức

Thập thành: Chuyện bên lề  -  Võ Đình

Chủ nghĩa hậu hiện đại là gì?  -  Jencks, Charles

Chủ nghĩa hậu hiện đại: những khái niệm căn bản  -  Nguyễn Minh Quân

Ðiều Kiện Hậu Hiện Đại: Bản Tường Trình Về Tri Thức  -  Lyotard, Jean-François

Tr(CH)uyện: một số (rất ít) vấn đề mỹ học  -  Nguyễn Ngọc Tuấn


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021