Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 1
Thơ

Tín hiệu

Những hàng dây điện mắc song song
Chở những buồn vui tới khắp cùng
Đường dây ta mắc qua đời lạnh
Chỉ một u u tín hiệu trùng

Không tiếng

Sớm ra đi sớm hoa không tiếng
Đêm trở về đêm cành không hay
Vầng trăng đôi lúc tìm ra dấu
Nơi góc tường in cái bóng gầy

Cõi bờ

Một bờ cõi nhỏ như tơ chỉ
Riêng một mình ta tâm mũi kim
Mặc bên kia mũi là sông biển
Kim chỉ luồn theo hướng chỉ mình

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021