Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 1
Homeless
Cơn gió lạnh
                thổi phù
cơn đói rỗng bụng
                        gào
cơn ghiền
                chảy nước dãi
lẫn trong
tiếng xe cộ, bóp còi, kèn hụ
tiếng nô đùa của những đứa bé sải tay trượt ski
tiếng thở phào của những khuôn mặt mệt thừ sau giờ shopping
tiếng thầm thì từng bước chân lạ dẫm trên mặt đường
là thân xác co quắp, tóc xoắn bệt bởi bụi-đất-rác-mùi tanh hôi
gã homeless
về đâu đêm đông dài dằng dặc?
Union Square, downtown San Fancisco ngợp đèn đuốc sáng
                                                                                choang
nhà ông đâu?
gia đình ông đâu?
ông đang bệnh?
tâm thần hay thể xác?
tuyệt vọng hay tự do?
câm họng, please!
những câu hỏi rỗng tuếch
vô nghĩa,
lý.
 
Tôi,
người đàn bà đam mê
trò chơi sắp xếp những con chữ.
Những con chữ
biết mủi lòng
xuôi về đại dương nào?
Giữa ông và tôi
cách bởi con đường.
Lắm lúc tôi,
kiệt quệ thể chất
rũ liệt tinh thần.
Cứ tự hỏi
quê hương tôi là đâu?
chẳng đất nơi nào cho chân tôi bám.
Bể trời lồng lộng
thế giới ngày càng thu nhỏ.
Nhưng
sao tôi
mãi rảo tìm,
bới
nơi
chốn
để thuộc về.
(Tôi phải tự định đoạt.)
Nhiều, nhiều đêm
đớn đau như thể xác bị tước hai.
Đầu óc
ngợp ngập ý nghĩ.
Ý nghĩ xếp hàng, chen lấn, đẩy xô, trì xiết...
Tôi & ông đang cách nhau bởi con đường.
tôi ngửi
mùi bùn
bốc lên từ lòng sông Hương
đêm,
đen đặc.
...
này ông,
nơi nào trên trái đất?

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021