Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
thư toà soạn  mục lục
ban biên tập
Việt 6 /  Giữa năm 2000 -  Văn chương Việt Nam bước vào thế kỷ 21

Chủ nhiệm:
Phan Việt Thuỷ

Chủ bút:
Nguyễn Hưng Quốc

Phụ tá chủ bút:
Hoàng Ngọc-Tuấn

Ban chủ biên:
Thường Quán, Uyên Nguyên, Nguyễn Hoàng Văn, Lê Văn Tài, Lê Thành Nhơn, Nguyễn Ngọc Tuấn

Ðại diện:
Hoa Kỳ:  Nhà xuất bản Văn Nghệ - Tel: (713) 524-6262
Canada:  Trần Gia Phụng - Tel: (416) 652-0686
Pháp:  Dr. Bùi Doãn Khanh - Tel: (33) 1 4580 7211


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021