Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 1
Thơ

Ngẫu nhiên

Ngẫu nhiên trời đất xoay quanh
Ngẫu nhiên cha mẹ sinh thành ra con
Ngẫu nhiên trong cuộc mỏi mòn
Ngẫu nhiên đưa ngực hứng đòn tử sinh

Lạc vào trần gian

Lạc từ thuở chập chững đi
Bàn tay quờ quạng từ khi hụt nhào
Bé thơ oà khóc lời chào
Trăm năm oà mở - lạc vào trần gian

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021