Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 1
Thơ

Hồn phượng xác ve

Người
về
hồn phượng
xác ve
bỏ quên
vết máu
trong mùa hè tôi

Mặt trời lau sậy

Mặt trời
lau sậy
tóc thưa
sâu
nằm
ôm
trứng
ngủ
trưa
trong rừng

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021