Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
ban biên tập   thư toà soạn
mục lục
Việt 4 /  Ðầu năm 2000 -  Tình yêu, tình dục & phái tính trong văn học

thơ

Cầm dương xanh  -  Nguyễn Quốc Trụ

Thơ  -  Phạm Việt Cường

Thơ  -  Lê Văn Tài

Thơ  -  Huy Tưởng

Ở nhà một người câu cá  -  Phan Nhiên Hạo

Thơ  -  Thận Nhiên

Cảnh north beach  -  Lưu Hy Lạc

Ði tìm tình yêu  -  Trần Lộc Bình

Bức thư đề ngày 25 tháng 12  -  Nguyễn Quang Thiều

Không đề  -  Tạ Duy Bình

Thơ  -  Vi Hoà

Sau xưa  -  Chim Hải

Tự thú  -  Nguyễn Thị Hoàng Bắc

Thơ  -  Chân Phương

Thơ  -  Uyên Nguyên

Hẻm quán  -  Phạm Miên Tưởng

Vòng  -  Cổ Ngư

Thơ  -  Huỳnh Mạnh Tiên

Thơ  -  Trần Ðình Lương

Tình đành  -  Hoàng Xuân Sơn

Ẩn dụ  -  Đông Phương

Ngẫu hứng  -  Nguyễn Hoài Phương

truyện / tuỳ bút

Ám thị  -  Phạm Thị Hoài

Vĩnh biệt Bạch Thu Hà  -  Nguyễn Thị Hoàng Bắc

Ngược dòng  -  Nhược Trần

Nasera  -  Nguyễn Hiền

tiểu luận / nhận định

Dục tính trong văn chương và vấn đề đạo đức  -  Hoàng Ngọc-Tuấn

Cái tiếng mình nói  -  Võ Phiến

Ai mà định nghĩa được tình yêu  -  Nguyễn, Francis

Tình yêu đã chết  -  Nguyễn Ngọc Tuấn

Chiều nay Sài Gòn đổ trận mưa đầu mùa…  -  Nguyễn Quốc Trụ

Màu lá nho  -  Nguyễn Hoàng Văn

Dục tính: chân móng hay đỉnh tháp của văn chương?  -  Nguyễn Hoàng Ðức

Tình dục trong văn học Việt dưới cách nhìn của đạo lý hồn nhiên và của đạo lý học thuyết  -  Nguyễn Hữu Lê

Thuý Kiều và khát vọng giải sex  -  Đỗ Minh Tuấn

Trong thơ nên có… vú  -  Chân Phương

Genet: chân dung nhìn nghiêng  -  Nguyễn Đăng Thường

Phụ nữ và văn chương  -  Châm Khanh

Phái tính trong ngôn ngữ và văn học  -  Phan Việt Thuỷ

Văn tự và phái tính  -  Tú Ân

Chuyện hiếp dâm và vấn đề phái tính trong văn học Việt Nam  -  Nguyễn Hưng Quốc

Chín nẻo thuyền quyên  -  Nguyễn Hoàng Văn


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021