Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 2
Son chiều
của nắng rạng mê say
óng biếc
                        tóc
                thơm hết những ngày kề
sao lụa vàng quá trong không bao giờ kịp
                                                đọng
lên thanh yên lên nghiêng đêm lên vai mềm
lên đôi mắt                 tím
quay nhìn
                chỉ gặp
                        chỗ lòng u tối
khắc khoải         trái tim
         một         còn        đập        nuối
son chiều
của
nụ
môi
hôn
phai
khi chẳng còn nhau mãi

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021