Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 2
Về đất
Vạt nắng nhón mình sau hiên nhà
con chim trễ cánh
trở về sau cuộc thiên cư
 
Hạt thóc cũ bao mùa hoá kiếp
Vườn xưa
mây trắng
gió đưa mau
 
Hạt nhãn sót trăn mình trên đất
chờ mùa mưa tới nứt mầm
Đàn quạ khoang đã khuất
Đĩa mực khô ngũ sắc cầu vồng.
Không có bóng đàn công
và điệu múa
 
Người trở về bên hiên nhà
Giọt nắng thu mình bên cửa
Thềm đá cựa mình mừng tiếng chân
có tiếng móng ngựa
tiếng gậy khua của người hành khất mù
và tiếng lạc của người rao tẩm quất
 
Thềm đá cựa mình
 
Tôi trở về bên giòng sông
Ngọn sóng mênh mang
cánh buồm chạy giác
Con nước vẫn trôi xuôi
không buồn với mặt trời bao lần ngoi lên lặn xuống
đĩa mực và đàn quạ khoang
 
Hạt nhãn sẽ nẩy mầm không biết mình từ đâu
 
Tôi tìm kiếm nụ cười
Bạc đầu ngọn sóng xô nhau
(11/97)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021