Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 2
Ðể hết
gửi Jing Chen Zhou 1992
để hết
những lê thê vô cùng
để hết
những xoi mói châm chọc
để hết
những đêm trần trụi
        chỉ còn mong trong cõi ngủ vùi
để hết
những bước chân
        trĩu nặng đau thương
        lùng bắt
        chạm cả vào giấc mơ
        bơ vơ
trong
cơn gió oai hùng.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021