Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 2
Cố Nhân

1.

Ta có nợ nhau: nụ hôn
Đầu ngọn gió,
thuở lâm bồn cơn giông.
Ta nợ nhau: trả chưa xong
Ngó lui. Thấy có mấy dòng
suối khe.
Cho dù
tình nhẹ như tơ
Nặng ơi! thuở trước
nối tơ tóc mình.
 

2.

Em dù có mấy lặng thinh
Bỏ hoang
cồn
bãi
chỉ mình biết thôi
Cố nhân hỡi! Cố nhân ơi!
Nợ nhau níu nhanh ngang trời
Trả chưa?
 
Hoa Kỳ, 5.1998

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021