Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 2
Ở lưng chừng
Thình lình
trống xẹp mo cau
mặt co dúm thớ
phơi đầu nắng xiên
ở đây
mũi nhọn bưng biền
chỉa trăm nhánh khó
lụt miền tử sinh
lạ gì
cuộc đến bấp bênh
chốn lui cũng lún
đất sình
bãi trơ
ngó ra cây cỏ vật vờ
ơn nhau
còn lại một tờ
thái xuân.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021