Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 2
Giữa hai thế kỷ nhớ
giữa hai thế kỷ
mấy tỉ người chỉ trỏ
một ông sao sáng
                hai ông sáng sao
đêm thao thức
những con nhện trong góc tối
nhớ em. nhớ em. tôi nhớ
khói của trời hay khói của tôi
gió bện vào cây
mưa bay sền sệt
tháng tư la liệt
tôi ở mỹ cùng em
giữa hai thế kỷ
là dấu phẩy hay dấu chấm
ai cấm ta ra khỏi địa cầu
những con sên không biết múa
đêm tua túa như lá rơi
tôi nhớ. nhớ em. tôi nhớ
kèn nhạc jazz. dương cầm
ngón tay ai vụng dại lắm
cài khuy
        trăng tà
                và tôi
giữa hai thế kỷ
                đẻ ra năm 2000.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021