Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 1
Điểm danh ... giới cầm bút tại Úc

Giới cầm bút Việt Nam hiện đang sống tại Úc tương đối ít. Những người tương đối đã có chút tiếng tăm tại Việt Nam trước năm 1975 lại càng ít. Nếu chỉ tính riêng trong số những người làm thơ viết văn, hầu như chỉ có một mình Lệ Hằng. Phạm Công Thiện, lập gia đình ở Úc, nhưng hình như không có ý định ở hẳn tại Úc, chỉ đi đi về về giữa Úc và Mỹ.

Phần lớn những người sáng tác nhiều tại Úc hiện nay đều cầm bút sau năm 1975. Vài người trong họ đã được giới thiệu một cách khá trân trọng trên tạp chí Văn Học tại California số 41, ra vào tháng 6 năm 1989, số báo đặc biệt nhằm “giới thiệu những cây bút trẻ ở Úc”: Hoàng Ngọc-Tuấn (còn ký bút hiệu Hoàng Từ Dương), Thường Quán, Cao Huy, Cheo Reo và Uyên Nguyên.

Ngoài năm cây bút trên, tại Úc còn có một số cây bút khác, thường xuất hiện trên các tạp chí văn học uy tín ở hải ngoại, như Hoàng Nguyên Nhuận chuyên về văn chính luận, Quán Như về Phật học, Phạm Miên Tưởng về thơ, và Lê Đại Lãng chuyên về truyện ngắn và bút ký. Ngoài ra, còn có Nguyễn Tư, Phùng Nhân, Phạm Quang Ngọc, Nam Man, Bùi Xuân Vũ, Chim Hải, Thiếu Mai, Dạ Quỳnh, Nguyễn Ngọc Nga (còn ký Nguyễn Ngọc), Thuỵ Phong, Hoàng Nguyên Hưng, Trương Lệ Hà, Hoàng Phong Linh, Đào Tăng Dực, Phạm Văn Lưu, Hồ Đình Chữ, Lê Văn Tài và Nguyễn Hưng Quốc là những người đã có sách in thuộc nhiều thể loại khác nhau.

Số lượng những người thỉnh thoảng có bài đăng trên các báo cũng khá đông, như Tâm Minh, Gia Du, Gia Hiếu, Ngọc Hân, Nguyễn Thị Hồng (có khi ký Hồng Nguyên), Nguyễn Văn Hiếu, Lê Nguyên Tịnh, v.v... Có một người thường tham gia sinh hoạt trên tạp chí Văn học Nghệ thuật trên mạng lưới internet là Phạm Thế Định.

Danh sách nêu trên chắc chắn chưa đủ. Tuy vậy, chúng ta cũng có thể thấy được là số người cầm bút Việt Nam tại Úc tuy ít, nhưng không đến nỗi quá ít ỏi. Bằng chứng rõ nhất có thể được nhìn thấy trong số báo này. Trong dự định ban đầu của nhóm chủ trương tạp chí Việt, để bảo đảm chất lượng cho tờ báo, số lượng tác giả tại Úc chỉ chiếm khoảng 1/3, còn lại là tác giả đã thành danh ở những nơi khác. Thế nhưng, cuối cùng, sau khi chọn lọc bài vở, mới phát hiện số tác giả tại Úc chiếm đến hơn một nửa. Mà chất lượng tờ báo, so với dự định, vẫn không giảm sút. Có lẽ đó cũng là một dấu hiệu đáng mừng, chứng tỏ trong cộng đồng người Việt tại Úc có một tiềm năng văn học đáng kể nhưng chưa bộc lộ ra hết. Vì thiếu một tờ báo chuyên về văn học chăng?


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021