Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 7
Tôi, nhà thơ
 

1.

 
Là nhà thơ
Tôi rất lãng mạn
Thấy đàn bà đẹp là hồn tôi ngỏng lên
Nói như Xuân Diệu, "Mơ theo trăng và..."
 
Thơ trào ra
Như tinh dịch
Tung toé
 
Chỉ tiếc là không có đoá hoa nào thụ thai
 

2.

 
Bị cuộc đời xua đuổi
Tôi nhảy ùm xuống trang giấy
Tự trầm
Giữa những đám bèo chữ
 
May, một con cá bống đến cứu tôi kịp
Bống bống bồng bông...
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021